Head In The Clouds

Pop
961
MrWind

Lời bài hát

I miss the days when life was so simple
Felt like the glass was always half full
Where did that go?
And every second with you was so special
Back when we didn't fear the unknowns
But that was long ago

Who can say where the path will go?
Philosophers guess but they just don't know
Maybe that's why

We had our head in the clouds
Thought we had it all figured out
Planning to fly away
To escape everything on the ground
But like a plane up in space
We slowly drifted away
And every plan that we made
And dream that we chased
Are just memories now
They're just memories now

I'm not sure where everything went wrong
But I know that we landed where we both belong
(Where we both belong)
I just wish we weren't scared to say
That there's expiration dates on the friends you make
As hard as that may sound

Who can say where the path will go?
Philosophers guess but they just don't know
Maybe that's why

We had our head in the clouds
Thought we had it all figured out
Planning to fly away
To escape everything on the ground
But like a plane up in space
We slowly drifted away
And every plan that we made
And dream that we chased
Are just memories now
They're just memories now

Who can say where the path will go?
(Where the path will go? Where the path will go?)
Philosophers guess but they just don't know
(But they just don't know)

Lời Việt

Tôi nhớ những ngày mà cuộc sống rất đơn giản
Cảm giác như điều tích cực luôn tràn đầy
Rốt cuộc những ngày tháng đó đã đi đâu mất rồi?
Và mỗi giây bên em đều rất đặc biệt
Trở lại tháng ngày chúng ta chẳng sợ hãi những điều mơ hồ chưa biết
Nhưng là từ rất lâu rồi

Liệu ai có thể biết con đường này sẽ đi về đâu?
Các nhà triết học đoán nhưng họ không biết
Có lẽ đó là lý do tại sao

Chúng ta cứ sống như lơ lửng giữa những đám mây vậy
Tưởng rằng chúng ta đã tìm ra tất cả
Dự định sẽ bay đi thật xa
Để thoát khỏi mọi thứ trên nhân gian này
Nhưng giống như một chiếc máy bay trong không gian
Chúng tôi từ từ trôi đi
Và mọi kế hoạch mà chúng tôi đã thực hiện
Và mơ rằng chúng ta đã đuổi theo
Bây giờ chỉ là những kỷ niệm
Bây giờ chúng chỉ còn là những kỷ niệm

Tôi không chắc mọi thứ đã sai ở đâu
Nhưng tôi biết rằng chúng tôi đã hạ cánh ở nơi cả hai đều thuộc về (nơi cả hai đều thuộc về)
Tôi chỉ ước chúng ta không sợ hãi khi nói
Rồi những người bạn mà bạn kết bạn cũng sẽ không ở bên nhau nữa
Nghe có vẻ khó khăn

Liệu ai có thể biết con đường này sẽ đi về đâu?
Các nhà triết học đoán nhưng họ không biết
Có lẽ đó là lý do tại sao

Chúng ta cứ sống như lơ lửng giữa những đám mây vậy
Tưởng rằng chúng ta đã tìm ra tất cả
Dự định sẽ bay đi thật xa
Để thoát khỏi mọi thứ trên nhân gian này
Nhưng giống như một chiếc máy bay trong không gian
Chúng tôi từ từ trôi đi
Và mọi kế hoạch mà chúng tôi đã thực hiện
Và mơ rằng chúng ta đã đuổi theo
Bây giờ chỉ là những kỷ niệm

Bây giờ chúng chỉ còn là những kỷ niệm
Ai có thể nói con đường sẽ đi về đâu? (Con đường sẽ đi về đâu)
Các nhà triết học đoán nhưng họ không biết (nhưng họ chỉ-)

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé