I Won't Let You Down

Pop
2797
MrWind

Lời bài hát

I Won't Let You Down

Bryan:
Your life's hard enough
And your not strong enough
To be bleeding from your heart
The strain has got to much
I feel your losing touch
You let your inner beauty slide
And if Im gone tomorrow
Would you feel my sorrow?
Dont you know that I'll be there?
Till the bitter end
Wont you be my baby coz

Chorus:
I wont let you down [I only want to be a part of you]
No I wont let you down[Ill do everything you want me to]
Ill never let you down[Each day Im falling more in love with you]
You dont know my mind
But your all the other time

Mark:
Must have been a fight
To Keep your dreams alive
When your as far into his wounds
And if hes gone tomorrow
I wont feel no sorrow
Dont you know Ill bring you
Woah a better ending
To your helpless love because

Chorus:
I wont let you down [I only want to be a part of you]
No I ownt let you down[Ill do everything you want me to]
Ill never let you down[Each day Im falling more in love with you]
You dont know my mind
But your all the other time

Mark:
You dont know my mind
But it dont make no difference
Running all the time
O Ill never let you down
No Ill never let you down
And if hes gone tomorrow
I wont feel no sorrow
Dont you know Ill being you
Woah a better ending
To your helpless love because

Chorus:
I wont let you down [I only want to be a part of you]
No I ownt let you down[Ill do everything you want me to]
Ill never let you down[Each day Im falling more in love with you]
Ill never let you down

Lời Việt

ANH KHÔNG ĐỂ EM GỤC NGÃ
Bryan:
Cuộc sống của em đang gặp khó khăn
Và em không đủ mạnh mẽ
Để cầm máu cho trái tim
Sự căng thẳng thì rất nhiều
Anh cảm thấy em đang mất dần sự tiếp xúc
Em đã để cho thâm tâm em sa ngã
Và nếu anh đi vào ngày mai
Em có cảm thấy nỗi đau của anh không?
Sao em lại không biết là anh đang ở đây chứ?
Đến khi lại là kết cục chua xót
Em có lại là người con gái của anh nữa không?

ĐK:
Anh không để em gục ngã đâu[Anh chỉ muốn là một phần của em]
Không,anh không để em gục ngã[Anh làm mọi thứ mà em muốn anh làm]
Anh không bao giờ để em gục ngã[Mỗi ngày anh lại càng yêu em nhiều hơn]
Em không biết tâm trí anh
Nhưng tất cả những gì của em đều cho những lúc khác

Phải có một cuộc chiến
Giữ cho giấc mơ của em tồn tại
Khi em đi xa tận vào trong vết thương của anh ta
Và liệu anh ta có đi vào ngày hôm sau
Anh cảm nhận được nỗi đau
Em có biết anh đã mang em đi à?
Một cái kết thúc tốt hơn đấy
Cho tình yêu bơ vơ của em,bởi

Anh không để em gục ngã đâu[Anh chỉ muốn là một phần của em]
Không,anh không để em gục ngã[Anh làm mọi thứ mà em muốn anh làm]
Anh không bao giờ để em gục ngã[Mỗi ngày anh lại càng yêu em nhiều hơn]
Em không biết tâm trí anh
Nhưng tất cả những gì của em đều cho những lúc khác

Mark:
Em không biết tâm trí anh
Nhưng điều đó không làm cho có một sự chênh lệch khác biệt
Chạy trốn mọi lúc
Anh không bao giờ để em xuống
Không,anh không bao giờ để em rơi xuống
Và liệu anh ta có đi vào ngày hôm sau
Anh có thể cảm nhận được nỗi đau
Em có biết anh đã mang em đi à?
Một cái kết thúc tốt hơn đấy
Cho tình yêu bơ vơ của em,bởi

Anh không để em gục ngã đâu[Anh chỉ muốn là một phần của em]
Không,anh không để em gục ngã[Anh làm mọi thứ mà em muốn anh làm]
Anh không bao giờ để em gục ngã[Mỗi ngày anh lại càng yêu em nhiều hơn]
Em không biết tâm trí anh
Nhưng tất cả những gì của em đều cho những lúc khác

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé