It's a Man's World

Soundtracks
MrWind
6093
It's a Man's World

Lời bài hát

This is a man's world, this is a man's world
But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl

You see, man made the cars to take us over the road
Man made the trains to carry heavy loads
Man made electric light to take us out of the dark
Man made the boat for the water, like Noah made the ark

This is a man's, a man's, a man's world
But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl

Man thinks about a little baby girls and a baby boys
Man makes them happy 'cause man makes them toys
And after man has made everything, everything he can
Do you know that man makes money to buy from other man?

This is a man's world
But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl

He's lost in the wilderness
He's lost in bitterness
He's lost, lost somewhere in this, in loneliness

Lời Việt

Đây là thế giới, thế giới của đàn ông
Nhưng sẽ chẳng là gì chẳng là gì khi thiếu người phụ nữ hay một cô gái

Bạn thấy đấy, đàn ông làm ra ô tô đưa ta chu du khắp nơi
Đàn ông làm ra tàu hảo để chở hàng hóa nặng
Đàn ông tạo ra đện đưa ta thoát khỏi bóng tối
Đàn ông làm tàu đi trên nước cũng như Noah làm ra rương

Đây là thế giới, thế giới của đàn ông
Nhưng sẽ chẳng là gì chẳng là gì khi thiếu người phụ nữ hay một cô gái

Đàn ông nghĩ về một cô con gái hay một cậu con trai
Đàn ông luôn cho chúng hạnh phúc vì làm ra đồ chơi cho chúng
Và sau khi đàn ông tạo ra tất cả, tất cả những điều có thể
Bạn có biết đàn ông còn làm ra tiền để trao đổi với người đàn ông khác

Đây là thế giới, thế giới của đàn ông
Nhưng sẽ chẳng là gì chẳng là gì khi thiếu người phụ nữ hay một cô gái

Anh ta lạc lõng giữa chốn hoang vu
Anh ta chìm sâu trong sự cay đắng
Anh ta lạc lõng trong sự cô đơn


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...