Limit

Kpop
1745
MrWind

Lời bài hát

==Lyrics==
내가 원하는 나의 모습과
니가 필요로 하는 나의 모습이 같지가 않다는 것
잘못된 건 아니지 않나요 미안할 일 아니지 않나요
그런데 왜 또 그렇게 자꾸 날 몰아세우는 건데
도대체 뭐를 더 어떻게 해

난 몇 마디의 말과 몇 번의 손짓에
또 몇 개의 표정과 흐르는 마음에
울고 웃는 그런 나약한 인간일 뿐인데
대체 내게서 뭐를 더 바라나요
내가 줄 수 있는 것 그 이상을
줄 수 없음에 미안해해야 하는 건 이제 그만 둘래요

달라졌구나 참 많이도 변했구나
난 여전히 그대론데 넌 달라져버렸어
근데 혹시 한번 쯤 반대로 생각해 본 적은 없었나요

난 몇 마디의 말과 몇 번의 손짓에
또 몇 개의 표정과 흐르는 마음에
울고 웃는 그런 나약한 인간일 뿐인데
대체 내게서 뭐를 더 바라나요
내가 줄 수 있는 것 그 이상을
줄 수 없음에 미안해해야 하는 건 이제 그만 둘래요

빼곡히 들어선 의미라 했지만 나에겐 공허하기만 한
일방성의 무의미함 방랑과 방황의 차이

난 몇 마디의 말과 몇 번의 손짓에
또 몇 개의 표정과 흐르는 마음에
울고 웃는 그런 나약한 인간일 뿐인데
대체 내게서 뭐를 더 바라나요
내가 줄 수 있는 것 그 이상을
줄 수 없음에 미안해해야 하는 건 이제 그만 둘래요

==Eng Trans==
The image of myself that you need..
It's not like it's wrong.
It's not like it's something to be sorry about..
But then why do you keep blaming me
What and how can I possibly do more of?

I'm just a weak human
who cries and laughs
by few words and few gestures
and few expressions and flowing feelings
What more do you expect from me?
I want to quit having to be sorry
for not being able to give you more than
what I can give.

You became different.
You changed so much.
I'm always the same but you have become different.
But have you ever thought of it reversely?

You say it's a meaning that is packed fully
But to me it's just empty meaninglessness..
difference between banglang and banghwang.

(bang lang and bang hwang means the same thing: wandering.
so he means that there is basically no difference. it's the same.)

Cre: FLY HIGHHH

Lời Việt

Hình ảnh của bản thân tôi mà em cần
Chẳng phải sai trái gì
Cũng chẳng phải một điều đáng tiếc
Nhưng thế thì tại sao em cứ đổ lỗi lên đầu tôi mãi thế?
Tôi còn làm được gì nữa đây?

Tôi chỉ là một con người yếu đuối
Cũng biết khóc biết cười
Bởi vài lời nói, vài cử chỉ
Chút biểu hiện và những xúc cảm tuôn chảy
Em còn chờ mong gì ở tôi nữa?
Tôi không muốn phải nuối tiếc thêm
Vì chẳng thể trao cho em nhiều hơn
Những gì thuộc khả năng của mình

Em bỗng trở nên xa lạ
Em thay đổi quá nhiều
Tôi vẫn vậy nhưng em đã đổi khác
Nhưng có bao giờ em nghĩ ngược lại chwa?

Em nói điều đó ý nghĩa vô cùng
Nhưng đối với tôi đó chỉ đơn thuần là sáo rỗng vô nghĩa mà thôi
Sự khác biệt giữa banglang và banghwang.

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé