Nghệ sĩ :

Millstones
351

Thông tin

 Nhìn chung không hẳn nổi tiếng lắm nhưng đã có 2 hit được trên 100.000 views, Stripped City với cả Kagaribito (đoán thế) và chắc cũng có lượng fan vừa đủ. Đã phát hành 1 album Twillight Holic gồm 15 track, rất nhiều instrumental các thứ.