Miss You Nights

Country Rock
2681
MrWind

Lời bài hát

MISS YOU NIGHTS
Shane:
I've had many times I can tell you
Times when innocence I'd trade for company
And children saw me crying
I thought I'd had my share of that
But these miss you nights are the longest

Bryan:
Midnight diamonds stud my heaven
Southward burning like the jewels that are your face
And the warm winds that embrace me
Just as surely kissed your face
Yet these miss you nights they're the longest

(Mark) Shane:
(Lay down) Lay down all thoughts of your surrender
It's only me who's killing time
(Play down) Play down all dreams and feelings once remembered
It's just the same this miss you game

Mark:
Thinking of my going
How to cut the thread and leave it all behind
Looking windward for my compass
I take each day as it arrives
But these miss you nights are the longest

Shane:
But these miss you nights are the longes

Lời Việt

Shane:
Anh đã có rất nhiều lần có thể nói với em
Những lần khi anh vô tâm đánh đổi vì bạn bè anh
Và con của chúng ta đã thấy anh rơi lệ
Anh nghĩ mình vẫn còn chúng để sẻ chia
Nhưng những đêm nhớ đến em vẫn là dài nhất

Bryan:
Nửa đêm những viên kim cương lấp lánh khắp thiên đường nơi anh
Ở phương nam thì sáng rực lên những ánh sáng ngọc ngà giống như khuôn mặt em
Và những cơn gió ấm áp đã che chở anh
Để chắc rằng anh đã được hôn lên khuôn mặt em
Đến giờ thì những đêm nhớ đến em vẫn là dài nhất

(Mark) Shane:
Anh nằm đây vẫn những suy nghĩ về sự từ bỏ của em
Anh chỉ còn biết làm thế để giết thời gian
Chỉ còn biết nhớ đến những lúc mơ mộng và những cảm xúc lòng anh
Mọi thứ vẫn vậy và đó là trò chơi "nhớ em"

Mark:
Nghĩ rằng anh cũng nên quên đi
Làm sao mà vứt bỏ quá khứ của mình chứ?
Để nhìn theo một cơn gió đư ta đến tới tương lai
Anh gặm nhấm từng ngày khi chúng đến
Nhưng những đêm nhớ đến em vẫn là dài nhất

Shane:
Nhưng những đêm nhớ đến em vẫn là dài nhất

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé