Moving On

Unknow Category
1694
MrWind

Lời bài hát

Moving on our way
Moving on our way

I will always remember
Our first days together
It felt like we had known
each other forever

We were dreamers
And we were believers
To give up everything
To follow this dream

But one thing that we have learnt
Is to stand, together as one
And nothing will overcome
And nothing's gonna stop us now

Moving on our way
We're moving on in the one direction
We're growing stronger
with each passing day
We're moving on we'll always remember
All our friends all along away

Moving on our way

Now there's been hard times
As the road unwinds
We've grown closer
It's been worth all the sacrifice

Times are changing
And I hear what you say
Can't look at the world
Through innocent eyes

Lời Việt

Hãy đi đến con đường của chúng mình
Hãy đi đến con đường của chúng mình

Anh luôn luôn nhớ
Ngày đầu tiên mà chúng ta có nhau
Anh cảm thấy như hai ta đã quen biết
Suốt cả cuộc đời

Hai ta đã từng mơ
Và chúng ta cũng là những người tin tưởng
Khi qua tất cả mọi thứ
Khi theo đuổi giấc mơ này

Nhưng có một điều mà chúng ta biết được
Là cùng đứng bên nhau, như một
Và không có gì có thể thay đổi được
Và sẽ không có gì ngăn được chúng ta

Hãy đi đến con đường của chúng mình
Chúng ta đang đi cùng một hướng
Chúng ta đang mạnh mẽ hơn
Với từng ngày trôi qua
Chúng ta bước đi và sẽ luôn nhớ nhớ về
Tất cả bạn bè đã xa

Hãy đi trên con đường của chúng mình

Đôi khi có những khó khăn
Khi con đường quanh co
Hai ta càng thân thiết hơn
Đó là một điều đáng giá cho những hy sinh

Thời thế đang thay đổi
Và anh nghe thấy những gì em nói
Không thể nhìn thấy cả thế giới
qua đôi mắt ngây thơ

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé