Raging Fire

Soft Rock
MrWind
2556
Raging Fire

Lời bài hát

We are dead to right, morning rays
We are thicking thin to our last days
So hold me close and I'll surrender to your heart
You know how to give and how to take
You see every hope I locked away
So pull me close and surrender to my heart
Before the flame goes out tonight
Yeah we live until we die

So come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Till we lose control
Into a raging fire
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire

You know time will give and time will take
All the memories made will wash away
Even though we changed I'm still here with you
If you listen close you'll hear the sounds of all the ghosts that bring us down
Hold on to what makes you fear
Don't let go, this one will make you win
If the flame goes out tonight
Yeah we live until we die

So come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Till we lose control
Into a raging fire
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire

Let the world leave lost behind
Let your heart be next to mine
'Fore the flame goes out tonight
We can live until we die

Come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire

Come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Till we lose control
Into a raging fire
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire

Lời Việt

Chúng ta bắt gặp những tia nắng ban mai (1)
Chúng ta vượt qua sóng gió đến những ngày cuối đời (2)
Thế nên hãy giữ tôi kề bên và tôi sẽ đầu hàng trước con tim em
Em biết làm thế nào để cho đi và nhận lấy
Em thấy từng hy vọng mà tôi đã khóa kín
Thế nên kéo tôi về bên và đầu hàng trước con tim tôi
Trước khi ngọn lửa bùng cháy đêm nay
Yeah chúng ta sống đến khi lìa đời

Hãy bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây
Sao em không biến linh hồn tôi
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy?
Bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây
Đến khi chúng ta mất kiểm soát
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy
Bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây
Sao em không biến linh hồn tôi
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy?

Em biết thời điểm cho đi và thời điểm nhận lấy
Tất cả những kỷ niệm sẽ bị cuốn trôi đi
Dẫu chúng ta đã thay đổi, tôi vẫn ở đây bên em
Nếu em lắng nghe kỹ
Em sẽ nghe những âm thanh của tất cả những linh hồn đã làm em tuyệt vọng
Cố bám lấy thứ làm em sợ hãi
Đừng buông, thứ này sẽ khiến em chiến thắng
Nếu ngọn lửa bùng cháy đêm nay
Yeah chúng ta sống đến khi lìa đời

Hãy bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây
Sao em không biến linh hồn tôi
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy?
Bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây
Đến khi chúng ta mất kiểm soát
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy
Bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây
Sao em không biến linh hồn tôi
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy?

Hãy để thế gian bỏ lại sau lưng
Hãy để con tim em gần bên tôi
Trước khi ngọn lửa bùng cháy đêm nay
Chúng ta có thể sống đến khi lìa đời

Bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây
Sao em không biến linh hồn tôi
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy?

Bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây
Sao em không biến linh hồn tôi
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy?
Bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây
Đến khi chúng ta mất kiểm soát
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy
Bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây
Sao em không biến linh hồn tôi
Hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy?

(1) "dead to right": bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mà không thể nào giải thích được (ví dụ như ở hiện trường vụ án nào đó)
(2) "thicking thin" xuất phát từ "through thick & thin": trải qua những thời điểm thuận lợi và khó khăn


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you