Real Love

Pop Ballad
MrWind
2901
Real Love

Lời bài hát

All my little plans and schemes,
lost like some forgotten dreams.
Seems that all I really was doing
was waitin' for you.

Just like little girls and boys,
playing with their little toys.
Seems like all we really were doing
was waitin' for love.

lonely to be alone,
no need to be alone.

It's real love, it's real,
Yes it's real love, it's real.

From this moment on I know,
exactly where my life will go.
Seems that all I really was doing
was waitin' for love.

No need to be afraid,
no need to be afraid.

It's real love, it's real,
Yes it's real love, it's real.

Thought I'd been in love before,
but in my heart I wanted more.
Seems like all I really was doing
was waitin' for you.

lonely to be alone,
No need to be alone.

It's real love, yeah it's real,
It's real love, it's real,
Yes, it's real love, it's real,
It's real love, it's real,
Yes it's real love, it's real,
It's real love, it's real,
Yes it's real love, it's real,
It's real love, it's real,
Yes it's real love....

Lời Việt

Mọi kế hoạch và sắp xếp nhỏ bé của anh
Đều biến mất như vài giấc mơ quên lãng,
Dường như anh đã thực sự đang chờ đợi em.

Chỉ như những cô bé,cậu bé con
chơi với những đồ chơi nhỏ bé của chúng
Dường như tất cả chúng ta, đã thực sự đang chờ đợi một tình yêu.

Cô đơn khi chỉ có một mình
Không cần phải cô đơn.

Đó là một tình yêu thực sự,nó có thật
Phải đó là một tình yêu thực sự, nó có thật.

Từ giây phút này anh biết đích xác rằng
Cuộc đời mình sẽ đi về đâu
Dường như anh đã thực sự đang chờ đợi một tình yêu.

Không cần phải sợ hãi
Không cần phải sợ hãi.

Đó là một tình yêu thực sự,nó có thật
Phải đó là một tình yêu thực sự, nó có thật.

Anh nghĩ rằng trước đây anh đã từng yêu
Nhưng trong sâu thẳm trái tim, anh cần nhiều hơn thế
Dường như anh đã thực sự đang chờ đợi em.

Cô đơn khi chỉ có một mình
Không cần phải cô đơn.

Đó là một tình yêu thực sự, nó có thật
Đó là một tình yêu thực sự, nó có thật.
Đó là một tình yêu thực sự.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you