Sủng ái

Cpop
9597
[email protected]

Lời bài hát

Roy: Xiǎo xiǎo de niánjì hái bù dǒng shénme shì ài Què bèi nǐ tián tián de xiào gěi dǎbài Nǐ zhǎzhe dàdà de yǎnjīng nàme kě'ài Shuōhuà de shǒu wǎng nǎ'er bǎi Karry : Měi yītiān shàngkè xiàkè dūhuì yǒu nǐ de péibàn Měi yī miǎo nèiróng wǒ dū hěn xǐhuān Jiě bù kāi de jǐhé tú'àn hé nǐ hóng de liǎn Dàodǐ yǒu duōshǎo gè dá'àn héchàng All: Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng'ài Zhè suàn bù suàn bù suàn ài Wǒ hái hái hái gǎo bù míngbái Kuàilè de shì xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng Dì yī cì wéi yīgè rén jǐnzhāng Wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng'ài Cái duǎn duǎn jǐ gè lǐbài Xīnqíng huài yīnwèi nǐ bùzài ~ Yǒuyī dàoguāng nuǎn nuǎn de sǎ xiàlái Rěn bù zhù de xiǎo qídài yīnwèi ài Jackson: Xiǎo xiǎo de niánjì hái bù dǒng shénme shì ài Què bèi nǐ tián tián de xiào gěi dǎbài Nǐ zhǎzhe dàdà de yǎnjīng nàme kě'ài Hǎo xiǎng bǎ nǐ zhuāng jìn kǒudài Roy: Qíshí wǒ yǒuyīgè hǎo de xiǎngfǎ zhǔnbèi dǎsuàn Liú dào shí nián yǐhòu zài gēn nǐ shuō Gěi nǐ mǎi zuìdà de fángzi zuì kù de qìchē Zǒu biàn shìjiè měi gè jiǎoluò héchàng All: Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng'ài zhè suàn bù suàn bù suàn ài wǒ hái hái hái gǎo bù míngbái kuàilè de shì xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng dì yī cì wéi yīgè rén jǐnzhāng wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng'ài cái duǎn duǎn jǐ gè lǐbài xīnqíng huài yīnwèi nǐ bùzài ~ yǒuyī dàoguāng nuǎn nuǎn de sǎ xiàlái rěn bù zhù de xiǎo qídài yīnwèi ài Karry Rap: Jiù zhèyàng kànzhe nǐ liǎnhóng hóng de hūxī zài wǒmen de xīnlǐ nǐ jiùshì wǒ de dísīní one two three Go! Zhè bù zhǐshì wǒ de show nǐ bùyào zǒu děng yī děnghòu děng wǒ néng qiān nǐ de shǒu Roy: Jiùjìng shì bùshì ài dàodǐ shì bùshì ài wǒ shítou mùtou mántou cōngtóu nǎodai bùgòu Jackson: Wǒ xiǎng zhè jiùshì ài Míngmíng zhè jiùshì ài Wǒ tīng nǐ kàn nǐ xiǎng nǐ yào nǐ kāixīn méi gòu Roy: Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng'ài zhè suàn bù suàn bù suàn ài wǒ hái hái hái gǎo bù míngbái Jackson: Kuàilè de shì xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng dì yī cì wéi yīgè rén jǐnzhāng Karry: Wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng'ài cái duǎn duǎn jǐ gè lǐbài xīnqíng huài yīnwèi nǐ bùzài ~ Yǒuyī dàoguāng nuǎn nuǎn de sǎ xiàlái rěn bù zhù de xiǎo qídài yīnwèi ài héchàng All: Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng'ài zhè suàn bù suàn bù suàn ài wǒ hái hái hái gǎo bù míngbái kuàilè de shì xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng dì yī cì wéi yīgè rén jǐnzhāng wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng'ài cái duǎn duǎn jǐ gè lǐbài xīnqíng huài yīnwèi nǐ bùzài ~ yǒuyī dàoguāng nuǎn nuǎn de sǎ xiàlái rěn bù zhù de xiǎo qídài yīnwèi ài

Lời Việt

Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao Lúc trò chuyện tay hươ đi đâu đấy Mỗi ngày đến trường tan học, đều có bạn bên cạnh Mỗi giây tôi đều rất yêu thích Chẳng biết giải thích những bài toán hình học ấy cũng như khuôn mặt ửng hồng của bạn Rốt cuộc có bao nhiêu đáp án đây Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi Đây liệu có phải là tình yêu không? Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy Tôi chỉ muốn yêu thương cưng chiều bạn mãi thôi Chỉ mới vài tuần thôi Cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao Thật muốn mang bạn bỏ vào túi áo Thật ra tôi đang có một dự định Đợi mười năm nữa sẽ nói cho bạn biết Muốn mua cho bạn ngôi nhà to nhất, chiếc xe siêu ngầu Đi khắp chân trời góc bể ( Chúng ta hát lại một lần nữa nào) Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi Đây liệu có phải là tình yêu không? Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi Chỉ mới vài tuần thôi Cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu Rap: [Cứ mãi ngắm nhìn bạn như vậy Hơi thở của gương mặt ửng hồng Ở trong lòng tôi Bạn chình là Disney của tôi One, two, three GO! Đây không chỉ là Show của tôi Bạn đừng đi nhé! Hãy chờ đợi Đợi tôi nắm lấy tay bạn Liệu đây có phải là tình yêu không? Rốt cuộc đây có phải là tình yêu không? Cái đầu đất, đầu gỗ, đầu bánh bao, đầu hành này của tôi không đủ xài Nhưng tôi nghĩ đây chắc là tình yêu Rõ ràng đây chính là yêu Tôi nghe bạn, ngắm bạn, nhớ bạn, muốn bạn, niềm vui dường như không đủ] Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi Đây liệu có phải là tình yêu không? Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy Tôi chỉ muốn yêu thương cưng chiều bạn mãi thôi Chỉ mới vài tuần thôi Cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi Đây liệu có phải là tình yêu không? Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy Tôi chỉ muốn yêu thương cưng chiều bạn mãi thôi Chỉ mới vài tuần thôi Cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé