Talk Me Down

Country Rock
2793
MrWind

Lời bài hát

I'm too tired to go to bed
I'm too wired for anything except
The cross-fire in my head
It's been a long night

’Cause I took all I can take
’Til the walls shook and the windows break
I wanna phone you but it's far too late
It's been a long night

So talk me down
Talk me down
Talk me down
Talk me down

’Cause we fought an endless war
’Til we forgot what we were fighting for
Now we can't stop
But we can withdraw
In the long night

So talk me down
Talk me down
Talk me down
Talk me down

The light flashed and I thought I'd die
My life passed before my eyes
It went too fast for the love I feel
Inside

So talk me down
Talk me down
Talk me down
Talk me down

Down, down, down

Lay your head near mine
Tell me it's all fine
Love me while there's still time
It's been a long nightLời Việt

Tôi quá mệt mỏi để lên giường đánh một giấc
Tôi quá căng thẳng với mọi thứ trừ
Những câu hỏi dồn dập trong đầu
Đó là một đêm dài

Bởi vì tôi đã có tất cả những gì tôi nắm bắt được
Cho tới khi những bức tường rung chuyển và những cánh cửa sổ gãy xuống
Tôi muốn gọi cho em nhưng đã quá muộn rồi
Đó là một đêm dài

Thế nên hãy chặn lời tôi nói
Hãy chặn lời tôi nói
Hãy chặn lời tôi nói
Hãy chặn lời tôi nói

Bởi vì chúng ta đã chiến đấu một cuộc chiến vô tận
Cho đến khi chúng ta quên mất chúng ta đang chiến đấu vì cái gì
Bây giờ chúng ta không thể dừng lại
Nhưng chúng ta có thể rút lui
Trong đêm thâu dài đằng đẵng

Thế nên hãy chặn lời tôi nói
Hãy chặn lời tôi nói
Hãy chặn lời tôi nói
Hãy chặn lời tôi nói

Ánh đèn chiếu sáng và tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết
Cuộc đời tôi trôi qua trước mắt
Nó đã đi qua thật nhanh vì tình yêu tôi cảm nhận bên trong

Thế nên hãy chặn lời tôi nói
Hãy chặn lời tôi nói
Hãy chặn lời tôi nói
Hãy chặn lời tôi nói

Hãy gối đầu cạnh bên tôi
Hãy nói tôi biết tất cả đều rất ổn
Hãy yêu tôi khi vẫn còn thời gian
Đó là một đêm dài

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé