The Getaway

Electronic Pop
1088
MrWind

Lời bài hát

Here I am again
Talking to myself
Sitting at a red light,
Both hands on the wheel
How am I supposed to feel?
So much runnin' through my mind

First you wanna be free,
Now you say you need me,
Givin'mixed signals and signs
It's so hard to let you in
Thinkin' you might slam the brakes again

Put the pedal down
Headin out of town
Gotta make a getaway
The traffic in my brain is
Drivin' me insane
This is more than I can take
You tell me that you love me first,
Then throw your heart into reverse
I gotta getaway.

I can't keep comin' back to you,
Every time you're in the mood,
To whisper something sweet in my ear
It's so hard to move on,
'Cuz every time I think you're gone,
You show up in my rear view mirror

Is this just a detour?
'Cuz I gotta be sure
That you really mean what you say,
It's so hard to let you in,
Thinkin' you might slam the brakes again.

Put the pedal down
Heading out of town
Gotta make a getaway
The traffic in my brain's
Driving me insane
This is more than I can take
You tell me that you love me first,
Then throw your heart into reverse
I gotta getaway...

To a place where I
Can be redefined,
Where you're out of sight
And you're out of mind
But the truth is,
I can't even say goodbye.

Here I am again
Talkin' to myself
Sittin' at a red light
Both hands on the wheel
How am I supposed to feel?
So much runnin' through my mind

Put the pedal down
Headin out of town
Gotta make a getaway(A getaway)
The traffic in my brain's
Driving me insane
This is more than I can take(I can take)
You tell me that you love me first,
Then throw your heart into reverse
I gotta getaway

Lời Việt

Lại là em lần nữa
Tự nói với chính mình
Ngồi đây trong ánh đèn đỏ
Cả hai bàn tay đăt trên bánh lái
Em đang cảm thấy thế nào đây?
Có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu mình

Đầu tiên anh nói rằng anh muốn tự do
Giờ anh nói anh cần em
Đưa ra những dấu hiệu lúng túng
Thật khó để đưa anh vào lòng
Nghĩ rằng có lẽ anh sẽ đột ngột dừng lại lần nữa

Đặt bàn đạp xuống
Rời khỏi thị trấn
Trốn đi
Sự lưu thông trong tâm trí em
Như làm em điên lên
Điều này thật quá sức chịu đựng của em
Anh nói rằng em là tình yêu đầu tiên của anh
Rồi trái tim anh lại thay đổi
Em sẽ trốn đi

Em không thể mãi quay lại với anh
Mỗi khi anh vui vẻ
Thì thầm những lời mật ngọt vào tai em
Thật khó khăn để tiến lên phía trước
Vì mỗi khi em nghĩ rằng anh đã ra đi
Anh lại hiện ra sau em trong tấm gương

Đó có phải là một khúc ngoặt
Vì em chắc chắn
Rằng anh thực sự ý thức về những gì mình nói
Thật khó để đưa anh vào lòng em
Nghĩ rằng anh sẽ dừng lại đột ngột lần nữa

Đặt bàn đạp xuống
Rời khỏi thị trấn
Trốn đi
Sự lưu thông trong tâm trí em
Như làm em điên lên
Điều này thật quá sức chịu đựng của em
Anh nói rằng em là tình yêu đầu tiên của anh
Rồi trái tim anh lại thay đổi
Em sẽ trốn đi...

Đến một nơi
Mà em không thể bị đánh giá lại lần nữa
Nơi mà anh thật là tốt
Và anh không còn trong tâm trí em nữa
Nhưng sự thật là
Em thậm chí khôn thể nói lời chia tay

Lại là em lần nữa
Tự nói với chính mình
Ngồi đây trong ánh đèn đỏ
Cả hai bài tay đăt trên bánh lái
Em muốn cảm thấy thế nào đây?
Có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu mình

Đặt bàn đạp xuống
Rời khỏi thị trấn
Trốn đi
Sự lưu thông trong tâm trí em
Như làm em điên lên
Điều này thật quá sức chịu đựng của em
Anh nói rằng em là tình yêu đầu tiên của anh
Rồi trái tim anh lại thay đổi
Em sẽ trốn đi

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé