What Do I Have To Do

Country
MrWind
805
What Do I Have To Do

Lời bài hát

This is my third town
God let it be the last one
Start a new job Monday
I need a little time not to run
Just when I think it's over, starting over, you get closer, it ain't over.

What do I have to do?
Where do I have to go?
To get you off my mind, leave you behind, give me a sign
What do I have to do to make me stop loving you?

I even met somebody who I thought would be the one
To turn me down a new road far enough to finally lose you
This losing game I'm playing, smile I'm faking, road I'm taking
You'll be waiting heart still breaking just keep on praying

What do I have to do?
Where do I have to go?
To get you off my mind, leave you behind, give me a sign
What do I have to do to make me stop loving you?

I want my life back
I want to move on
'Cause I ain't the first one to lose someone

What do I have to do?
Where do I have to go?
What do I have to do to make me stop loving you?

Lời Việt

Đây là thị trấn thứ ba rồi
Thượng Đế đã để đây là nơi cuối cùng
Bắt đầu một công việc mới vào thứ Hai
Em cần chút thời gian không phải để trốn chạy
Chỉ khi em nghĩ mọi chuyện đã qua, bắt đầu kết thúc rồi thì anh lại đến gần, vẫn chưa xong đâu

Em phải làm gì đây?
Em phải đi đâu?
Để quên anh khỏi tâm trí, bỏ mặc anh lại phía sau, cho em một dấu chỉ đi
Em phải làm gì để khiến mình thôi yêu anh?

Em thậm chí đã gặp người mà em nghĩ sẽ là kẻ
Dẫn em đến một con đường mới đủ xa để rồi cuối cùng anh mất hút
Em đang chơi trò chơi thất bại, nụ cười tàn phai, con đường em đang đi đây
Anh sẽ là trái tim đợi chờ vẫn đang tan vỡ, luôn nguyện cầu

Em phải làm gì đây?
Em phải đi đâu?
Để quên anh khỏi tâm trí, bỏ mặc anh lại phía sau, cho em một dấu chỉ đi
Em phải làm gì để khiến mình thôi yêu anh?

Em muốn cuộc sống mình được quay trở lại
Em muốn vực dậy
Vì em đâu phải người đầu tiên mất mát một ai đó

Em phải làm gì đây?
Em phải đi đâu?
Em phải làm gì để khiến mình thôi yêu anh?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...