Wonderland

Unknow Category
1818
MrWind

Lời bài hát

Wey-oh, wey-oh
We'll be as one in wonder, wonderland

Through my doubts
Hold me high
Through your strength
Tears will dry
Break these walls that divide
Build a path, be my guide

Gotta be a will, gotta be a way
But only if we learn to give
Spread a little love 'cos it's never too late
People of the world

Come together we can hold it in our hands
A wonder, wonder, wonder, wonderland
And forever united, we will stand
In wonder, wonder, wonder, wonderland
Wey-oh, wey-oh
We'll be as one in wonder, wonderland

(Like that, y'all, like that, yes)

Sure as time turns a page
Destiny leads the way
And breathe new life
Make a change
And together we'll find our way

Gotta be a time, gotta be a place
We can bridge our lives as one
Every ounce of love and hope embrace
People of the world

Come together we can hold it in our hands
A wonder, wonder, wonder, wonderland
And forever united we will stand

In wonder, wonder, wonder, wonderland
Wey-oh, wey-oh
We'll be as one in wonder, wonderland
Wey-oh, wey-oh
In wonder, wonder, wonder, wonderland

When we're blind, help us see
We'll find peace and harmony
When we're lost (when I'm lost)
Take us home (take us home)
To wonder, wonderland

Come together we can hold it in our hands
A wonder, wonder, wonder, wonderland
And forever united, we will stand
In wonder, wonder, wonder
(ah yeah), wonderland
Come together (come together, yeah)
We can hold it in our hands
A wonder, wonder, wonder (uh-oh),
wonderland (oh, yeah)
And forever (forever, yeah)
united, we will stand
In wonder, wonder, wonder, wonderland

Wey-oh, wey-oh
We'll be as one in wonder,
wonderland (ah, yeah)
Wey-oh (we should come together)
Wey-oh (we'll be united forever)
In wonder, wonder, wonder, wonderland
Wey-oh, wey-oh
We'll be as one in wonder, wonderland
Wey-oh, wey-oh
In wonder, wonderland

Lời Việt

Wey-oh, Wey-oh
Chúng ta sẽ như một ở mảnh đất kỳ diệu.

Dù vẫn sự nghi ngờ
Vẫn khiến tôi khó tin được
Dù sức mạnh của bạn
Sẽ làm khô hàng nước mắt
Phá vỡ những bức tường phân chia
Tạo nên lối đi riêng, hãy là người đẫn đường cho tôi

Phải là một ý định, phải có một cách
Nhưng chỉ khi chúng ta học cách cho đi
San sẻ chút tình thương vì điều đó không bao giờ là quá muộn
Cho mọi người trên thế giới.

Đến bên nhau ta có thể giữ được trong bàn tay
Một mảnh đất kì diệu
Và mãi đoàn kết, chúng ta sẽ đứng vững
Trên mảnh đất kì diệu
Wey-oh, Wey-oh
Chúng ta sẽ như một ở mảnh đất kỳ diệu.

(Như thế, tất cả chúng ta, như thế, phải đấy)

Chắc chắn thời gian sẽ sang trang
Số phận định đoạt con đường
Và tận hưởng cuộc sống mới
Tạo ra một thay đổi
Và cùng nhau, chúng ta sẽ tìm thấy con đường riêng

Phải có một lúc, phải có một nơi
Ta có thể mang cuộc sống hòa làm một
Từng ounce của tình yêu và mong chờ thời cơ
Mọi người của thế giới.

Đến bên nhau ta có thể giữ được trong bàn tay
Một mảnh đất kì diệu
Và mãi đoàn kết chúng ta sẽ đứng vững

Trên mảnh đất kì diệu
Wey-oh, Wey-oh
Chúng ta sẽ như một ở mảnh đất kỳ diệu.
Wey-oh, Wey-oh
Trên mảnh đất kì diệu

Khi chúng tôi mù quáng, hãy giúp chúng tôi thấy
Chúng tôi sẽ tìm thấy hòa bình và hữu nghị
Khi chúng tôi đang bị lạc (khi tôi bị lạc)
Hãy đưa chúng tôi về nhà (đưa chúng tôi về nhà)
Tới mảnh đất kì diệu

Đến bên nhau ta có thể giữ được trong bàn tay
Một mảnh đất kì diệu
Và mãi đoàn kết chúng ta sẽ đứng vững
Trên mảnh đất kì diệu
(Ah yeah), mảnh đất kỳ diệu
Hãy đến với nhau (đến với nhau, yeah)
Ta có thể giữ được trong bàn tay
Một mảnh đất kì diệu (uh-oh),
Mảnh đất kỳ diệu (oh, yeah)
Và mãi mãi (mãi mãi, yeah)
Đoàn kết chúng ta sẽ đứng vững
Trên mảnh đất kì diệu

Wey-oh, Wey-oh
Chúng ta sẽ như một ở mảnh đất kỳ diệu.
Mảnh đất kỳ diệu (ah, yeah)
Wey-oh (chúng ta nên đến bên nhau)
Wey-oh (chúng ta sẽ đoàn kết mãi)
Trên mảnh đất kì diệu
Wey-oh, Wey-oh
Chúng ta sẽ như một ở mảnh đất kỳ diệu.
Wey-oh, Wey-oh
Trên mảnh đất kì diệu

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé