You've Lost That Loving Feeling

Pop Ballad
2987
MrWind

Lời bài hát

You've Lost That Loving Feeling

You never close your eyes anymore when I kiss your lips.
And there's no tenderness like before in your fingertips.
You're trying hard not to show it, (baby).
But baby, baby I know it...

You've lost that lovin' feeling,
Whoa, that lovin' feeling,
You've lost that lovin' feeling,
Now it's gone...gone...gone...wooooooh.

Now there's no welcome look in your eyes
when I reach for you.
And now your're starting to critisize little things I do.
It makes me just feel like crying, (baby).
'Cause baby, something in you is dying.

You lost that lovin' feeling,
Whoa, that lovin' feeling,
You've lost that lovin' feeling,
Now it's gone...gone...gone...woooooah

Baby, baby, I get down on my knees for you.
If you would only love me like you used to do, yeah.

We had a love...a love...a love you don't find everyday.

So don't...don't...don't...don't let it slip away.

Baby (baby), baby (baby),
I beg of you please...please,
I need your love (I need your love),
I need your love (I need your love),
So bring it on back (So bring it on back),
Bring it on back (so bring it on back).

Bring back that lovin' feeling,
Whoa, that lovin' feeling
Bring back that lovin' feeling,
'Cause it's gone...gone...gone,
and I can't go on,
noooo...

Bring back that lovin' feeling,
Whoa, that lovin' feeling
Bring back that lovin' feeling,
'Cause it's gone...gone...

Lời Việt

Em đã đánh mất cảm giác yêu thương ấy

Em không bao giờ nhắm mắt nữa khi tôi hôn lên đôi môi em
Và đã không còn sự dịu dàng như xưa trong những đầu ngón tay
Em đang cố che giấu điều đó (em yêu)
Nhưng em yêu, em yêu...tôi biết

Em đã đánh mất cảm giác yêu thương ấy
Whoa, cảm giác yêu thương ấy,
Em đã đánh mất cảm giác yêu thương ấy,
Giờ thì nó đã ra đi... đã đi wooooooh.

Giờ đây đã không còn ánh nhìn chào đón trong mắt em
khi tôi đến bên em.
Và bây giờ em đang bắt đầu tránh móc những điều nhỏ nhặt tôi làm
Nó chỉ làm cho tôi cảm thấy như muốn khóc (em yêu)
Vì em, điều gì đó trong em đang chết

Em đã đánh mất cảm giác yêu thương ấy
Whoa, cảm giác yêu thương ấy,
Em đã đánh mất cảm giác yêu thương ấy,
Giờ thì nó đã ra đi...đã đi wooooooh.

Em yêu, em yêu, tôi sẽ quỳ đến bên em
Chỉ cần em yêu tôi như khi xưa...

Chúng ta đã có một tình yêu ... một tình yêu ... một tình yêu mà em sẽ không thể tìm thấy hàng ngày

Vì vậy, xin đừng ... đừng để cho nó trôi đi

Em yêu...
Tôi cầu xin em ... xin em,
Tôi cần tình yêu của em (Tôi cần tình yêu của em)
Vì vậy, hãy mang lại cho nó trở lại nơi đây (hãy mang lại cho nó trở lại nơi đây)

Mang về đây cảm giác yêu thương ấy,
Whoa, cảm giác yêu thương ấy
Mang về cảm giác yêu thương ấy,
Bởi vì nó đã đi xa...đi xa,
và tôi không thể nào tiếp tục,
noooo ...

Mang về cảm giác yêu thương ấy,
Whoa, cảm giác yêu thương ấy
Mang về cảm giác yêu thương ấy,
Bởi vì nó đã đi xa...đi xa thật rồi.

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé