Pretty Girl

Unknow Category
17162
MrWind

Lời bài hát

I can swear, I can joke
I say what's on my mind
If I drink, if I smoke
I keep up with the guys
And you see me holding up my middlefinger to the world
Fuck your ribbons and your pearls
'Cause I'm not just a pretty girl

I'm more than just a picture
I'm a daughter and a sister
Sometimes it's hard for me to show
That I'm more than just a rumor
Or a song on your computer
There's more to me than people know

Some days I'm broke, some days I'm rich
Some days I'm nice, some days I can be a bitch
Some days I'm strong, some days I quit
I don't let it show, but I've been through some shit

I can swear, I can joke
I say what's on my mind
If I drink, if I smoke
I keep up with the guys
And you see me holding up my middlefinger to the world
Fuck your ribbons and your pearls
'Cause I'm not just a pretty girl

I'm more than just a number
I'm a hater, I'm a lover
Sometimes it's hard for me to show
That I'm more than just a title
Or a comment going viral
There's more to me than people know

Some days I'm broke, some days I'm rich
Some days I'm nice, some days I can be a bitch
Some days I'm strong, some days I quit
I don't let it show, but I've been through some shit

I can swear, I can joke
I say what's on my mind
If I drink, if I smoke
I keep up with the guys
And you see me holding up my middlefinger to the world
Fuck your ribbons and your pearls
'Cause I'm not just a pretty girl, I'm not just a pretty girl, yeah
I'm not just a pretty girl, no I'm not just a pretty girl

I can swear, I can joke
I say what's on my mind
If I drink, if I smoke
I keep up with the guys
And you see me holding up my middlefinger to the world
Fuck your ribbons and your pearls
'Cause I'm not just a pretty girl, I'm not just a pretty girl, yeah
I'm not just a pretty girl, I'm not just a pretty girl
I'm not just a pretty girl

Lời Việt

Mị có thể thề rồi đùa giỡn
Nói những gì mị nghĩ
Nếu mị uống xỉn rồi lại xì xèo thuốc lá
Chỉ là gây ấn tượng mấy chàng thôi
Và nếu các bồ thấy mị chỉ tay lên trời cao
Kệ bả thây dải băng ruy và chuỗi ngọc của các thím
Vì mị chả phải cô bánh bèo xinh đẹp gì

Mị khả ái hơn trong ảnh nhiều
Mị là chị đại và con gái rượi trong nhà
Đôi khi thật khó cho mị để bung lụa
Mị còn hơn lời đồn đại kia
Hay bài hát trên máy tính của bồ tèo
Mị còn hơn mấy người biết về mị cơ

Có ngày mị cháy túi có ngày lại rủng rỉnh
Có ngày mị thật ngoan hiền có ngày như con điên ấy
Có ngày mị mạnh mẽ lắm có ngày lại buông lơi
Mị chẳng bộc lộ ra nhưng mị đã trải qua mấy chuyện nhảm xít

Mị có thể thề rồi đùa giỡn
Nói những gì mị nghĩ
Nếu mị uống xỉn rồi lại xì xèo thuốc lá
Chỉ là gây ấn tượng mấy chàng thôi
Và nếu các bồ thấy mị chỉ tay lên trời cao
Kệ bả thây dải băng ruy và chuỗi ngọc của các thím
Vì mị chả phải cô bánh bèo xinh đẹp gì

Mị còn hơn một con số bí ti
Mị giận ra giận yêu ra yêu
Đôi khi thật khó cho mị bung lụa
Mị còn hơn cái tiêu đề kia
Hay lời bình để quảng bá đâu nhé
Mị còn hơn những gì người ta biết cơ

Có ngày mị cháy túi có ngày lại rủng rỉnh
Có ngày mị thật ngoan hiền có ngày như con điên ấy
Có ngày mị mạnh mẽ lắm có ngày lại buông lơi
Mị chẳng bộc lộ ra nhưng mị đã trải qua mấy chuyện nhảm xít

Mị có thể thề rồi đùa giỡn
Nói những gì mị nghĩ
Nếu mị uống xỉn rồi lại xì xèo thuốc lá
Chỉ là gây ấn tượng mấy chàng thôi
Và nếu các bồ thấy mị chỉ tay lên trời cao
Kệ bả thây dải băng ruy và chuỗi ngọc của các thím
Vì mị chả phải cô bánh bèo xinh đẹp gì

Mị có thể thề rồi đùa giỡn
Nói những gì mị nghĩ
Nếu mị uống xỉn rồi lại xì xèo thuốc lá
Chỉ là gây ấn tượng mấy chàng thôi
Và nếu các bồ thấy mị chỉ tay lên trời cao
Kệ bả thây dải băng ruy và chuỗi ngọc của các thím
Vì mị chả phải cô bánh bèo xinh đẹp gì

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé