(There's Gotta Be) More To Life

Pop
MrWind
1059
(There's Gotta Be) More To Life

Lời bài hát

I've got it all, but I feel so deprived
I go up, I come down and I'm emptier inside
Tell me what is this thing that I feel like I'm missing
And why can't I let it go

There's gotta be more to life...
Than chasing down every temporary high to satisfy me
Cause the more that I'm...
Tripping out thinking there must be more to life
Well it's life, but I'm sure... there's gotta be more
Than wanting more

I've got the time and I'm wasting it slowly
Here in this moment I'm half way out the door
Onto the next thing, I'm searching for something that's missing

i'm wanting more
I'm always waiting on something other than this
Why am I feelin' like there's something I missed.....

Lời Việt

Tôi đã có tất cả, nhưng tôi thấy thật là thiếu thốn
tôi lên cao, rồi xuống thấp và thấy trống rỗng hơn trong lòng
hãy nói với tôi,
và tại sao tôi không thể để nó ra đi

Cuộc đời phải có nhiều hơn...
là đeo đuổi những đỉnh cao nhất thời để thỏa mãn mình
bởi vì tôi càng...
nếm trải nghĩ rằng cuộc đời phải có nhiều hơn thế chứ...
ồ, đó cuộc sống, nhưng tôi chắc rằng...phải có nhiều hơn thế
hơn là mong muốn được nhiều hơn

Tôi có thời gian nhưng tôi đang từ từ lãng phí nó
Bây giờ là khoảnh khắc tôi đã bước một chân ra khỏi cửa
bước vào điều tiếp đến, tôi kiếm tìm những thứ mà tôi đã bỏ lỡ


Tôi muốn nhiều hơn nữa
tôi luôn chờ đợi một thứ gì đó khác hơn nữa
tại sao tôi lại cảm thấy như bỏ lỡ ( thiếu vắng) một thứ gì đó...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé