Without Love

Pop
MrWind
971
Without Love

Lời bài hát

Without love

Ooh...yeah...ooh... yeah... la da da da da...Ooh.

If I speak in the tongues of angels, but have not love
I'm only a resounding noise
If I have the gift of knowledge
And if my faith moves mountains high
But have not love I am nothing

[Chorus]
Though I know the One
Who holds the stars in the heavens
In the palm of His hand
If I give all I possess
To the poor and the helpless
I'll still gain nothing
Without love

(Without Love)

Love's patient
True love is always kind
Love does not envy
Never brags, it's never proud
Slow to wrath, it keeps no records of wrongs against friends
Love forgives
We all could use forgiveness

Though I know the One who holds (I know the One)
The stars in the heavens
In the palm of His hands
If I give all I possess (All I possess)
To the poor and the helpless
I'll still gain nothing (without love)

oh... OOh... without love... oh

Love never fails
Love is true
Love's the one thing that can always change you
Love is patient
Love is kind
Love's the one reason the world survives
Love never fails
Love is true
Love's the one thing that can always change you
Love is patient
Love is kind
Love's the one reason the world survives

Though I know the One who holds (I know the One)
The stars in the heavens
In the palm of His hands (Oh..)
If I give all I posses (All I possess)
To the poor and the helpless
I'll still gain nothing
Without Love

Without Love
ooh...hey...yeah...

Lời Việt

Thiếu tình yêu

Ooh…yeah…la da da da

Nếu tôi nói bằng ngôn ngữ của những thiên thần, nhưng lại chẳng có tình yêu
Thì tôi cũng chỉ là một tiếng động vang rền
Nếu tôi có món quà của tri thức
Và nếu niềm tin của tôi dời được non cao
Nhưng lại thiếu đi tình yêu thì tôi chẳng là gì cả

Dẫu cho tôi biết một người
Người nắm giữ những tinh tú ở thiên đường
Trong lòng bàn tay của Người
Nếu tôi cho đi những gì tôi đang có
Cho những người nghèo nàn và bất lực
Tôi cũng sẽ không giành được điều gì cả
Không hề có tình yêu

(thiếu tình yêu)

Tình yêu là nhẫn nại
Tình yêu đích thực thì luôn luôn tốt đẹp
Tình yêu không hề có ghen tị
Không bao giờ khoe khoang, không bao giờ kiêu ngạo
Làm chậm đi cơn tức giận, nó không ghi lại những sai lầm để chống lại bạn bè
Tình yêu là bao dung
Tất cả chúng ta hãy bao dung

Dẫu cho tôi biết một người
Người nắm giữ những tinh tú ở thiên đường
Trong lòng bàn tay của Người
Nếu tôi cho đi những gì tôi đang có (những gì tôi chiếm hữu)
Cho những nghèo nàn và bất lực
Tôi cũng sẽ không giành được điều gì cả (Không hề có tình yêu)

Oh…ooh…không tình yêu…oh

Tình yêu không bao giờ là không đủ cả
Tình yêu là chân thật
Tình yêu là thứ luôn có thể đổi thay bạn
Tình yêu là nhẫn nại
Tình yêu là tử tế
Tình yêu là lí do cho thế giới này tồn tại
Tình yêu không bao giờ là không đủ cả
Tình yêu là chân thật
Tình yêu là thứ luôn có thể đổi thay bạn
Tình yêu rất nhẫn nại
Tình yêu rất tử tế
Tình yêu là lí do cho thế giới này tồn tại

Dẫu cho tôi biết một người
Người nắm giữ những tinh tú ở thiên đường
Trong lòng bàn tay của Người
Nếu tôi cho đi những gì tôi đang có (những gì tôi chiếm hữu)
Cho những nghèo nàn và bất lực
Tôi cũng sẽ không giành được điều gì cả
Không hề có tình yêu

Thiếu tình yêu
Ooh…hey…yeah…


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé