21 Things I Want in a Lover

Pop
MrWind
551
21 Things I Want in a Lover

Lời bài hát

Do you derive joy when someone else succeeds?
Do you not play dirty when engaged in competition?
Do you have a big intellectual capacity but know that it alone does not equate wisdom?
Do you see everything as an illusion?
But enjoy it even though you are not of it?
Are you both masculine and feminine?
Politically aware?
And don't believe in capital punishment?

These are 21 things that I want in a lover
Not necessarily needs but qualities that I prefer

Do you derive joy from diving in and seeing that loving someone can actually feel like freedom?
Are you funny?
A la self-deprecating?
Like adventure?
And have many formed opinions?

These are 21 things that I want in a lover
Not necessarily needs but qualities that I prefer
I figure I can describe it since I have a choice in the matter
These are 21 things I choose to choose in a lover

I'm in no hurry I could wait forever
I'm in no rush cuz I like being solo
There are no worries and certainly no pressure
In the meantime I'll live like there's no tomorrow

Are you uninhibited in bed?
More than three times a week?
Up for being experimental?
Are you athletic?
Are you thriving in a job that helps your brother?
Are you not addicted?

These are 21 things that I want in a lover
Not necessarily needs but qualities that I prefer

These are 21 things that I want in a lover
Not necessarily needs but qualities that I prefer

Curious and communicative...

Lời Việt

Anh có vui không khi người khác thành công?
Anh có chơi xấu không khi tham gia thi đấu?
Anh có một trí thông minh tuyệt đỉnh nhưng biết rằng chỉ nhiêu đó thôi thì chưa đủ thành khôn ngoan?
Anh có nhìn mọi thứ như một ảo ảnh?
Nhưng tận hưởng điều đó dù thậm chí không phải là thế?
Anh có vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng?
Có nhận thức về chính trị?
Và không tin vào án tử hình?

Đây là 21 điều em muốn ở một người yêu
Không phải là bắt buộc nhưng là phẩm chất em ưa thích

Anh có thấy vui vì bổ nhào vào và thấy rằng yêu ai đó có thể thực sự cảm giác như tự do?
Anh có vui tính không?
Một người biết tự phê?
Thích phiêu lưu?
Và có nhiều chính kiến rõ ràng?

Đây là 21 điều em muốn ở một người yêu
Không phải là bắt buộc nhưng là phẩm chất em ưa thích
Em nghĩ mình có thể miêu tả nó vì em có sự chọn lựa
Đây là 21 điều em chọn ra để lựa chọn người yêu

Em chẳng vội vàng gì, em có thể đợi cả đời
Em chẳng hấp tấp chi vì em thích một mình
Chẳng lo lắng và chắc chắn chẳng áp lực
Trong lúc đó, em sẽ sống như thể chẳng có ngày mai

Anh có thoải mái chuyện gối chăn?
Hơn ba lần một tuần?
Hay là chỉ định thí nghiệm thôi?
Anh có cường tráng không?
Anh có phát đạt trong công việc mà có thể giúp đỡ em anh?
Anh không bị nghiện?

Đây là 21 điều em muốn ở một người yêu
Không phải là bắt buộc nhưng là phẩm chất em ưa thích

Đây là 21 điều em muốn ở một người yêu
Không phải là bắt buộc nhưng là phẩm chất em ưa thích

Tò mò và cởi mở...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé