After The War

Country Rock
MrWind
419
After The War

Lời bài hát

After The War

So many came before you,
the prisoners of fate.
A history of bloodshed,
a legacy of hatred
But where will you be standing
when the battles have been won?
Inside your lonely fortress
the battle's just begun.

After the war
who will you be fighting for?
After the war is over.
After the fire
is burning to it's dying embers.
After the war.

A letter from the draft board,
put pain to all your dreams.
You're just another number
in military schemes.
They marched you in a uniform
you wore against your will.
With lies of hope and glory,
they taught you how to kill.

After the war
who will you be fighting for?
After the war is
over.
After the fire
is burning to it's dying embers.
After the war.

After the war,
you thought you'd be a hero.
After all that you survived.
If hell was meant for heroes,
you'd surely have arrived.

After the war. After the war.

After the war
who will you be fighting for?
After the war
who will you be fighting for?
After the fire
is burning to it's dying embers.
After the war.

Lời Việt

Sau cuộc chiến.

Rất nhiều người đã đến đây trước bạn,
Những tù binh của định mệnh
Một lịch sử của sự chém giết
Và một mối thù truyền kiếp.
Nhưng chúng ta sẽ đứng ở đâu
Khi trận đánh kết thúc trong chiến thắng?
Mình bạn đơn độc, trong pháo đài của mình
Cuộc chiến của bạn mới chỉ bắt đầu.

Sau cuộc chiến tranh
Chúng ta sẽ chiến đấu vì ai nữa?
Sau khi chiến tranh đã qua
Sau đám cháy
Là tàn than dư âm của nó
Sau chiến tranh...

Một bức thư gọi từ quân đội (lệnh nhập ngũ)
Đã lấy đi mọi ước mơ của chúng ta
Bạn chỉ là một số khác
Trong mưu đồ của quân đội
Họ bắt các bạn mặc quân phục
Bạn mặc chúng cho dù bạn không thích chút nào.
Cùng với sự dối trá về hy vọng và vinh quang của chiến thắng
Thì họ đã dạy bạn "giết người" .

Sau cuộc chiến tranh
Chúng ta sẽ chiến đấu vì ai nữa?
Sau khi chiến tranh đã qua
Sau đám cháy
Là tàn than dư âm của nó
Sau chiến tranh...

Sau chiến tranh
Bạn đã nghĩ mình trở thành một anh hùng
Sau tất cả nguy hiểm, bạn đã sống sót
Nếu như địa ngục dành cho những anh hùng
Thì bạn đã tới được đó.

Sau cuộc chiến tranh
Chúng ta sẽ chiến đấu vì ai nữa?
Sau khi chiến tranh đã qua
Sau đám cháy
Là tàn than dư âm của nó
Sau chiến tranh...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...