All Together Now (with Goleo VI)

Country Rock
MrWind
1031
All Together Now (with Goleo VI)

Lời bài hát

ALL TOGETHER NOW
All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together
All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together

Everybody can together be strong
We can do it, if we only try
Raise your hands, you know that it feels right
All together as we reaching for the sky

Give a little of your heart and soul
Here the noise and you´ll loose control
As the feeling it´s taking me over
There is nothing back, cause stop it here we go

All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together
All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together

Keep on moving when you hear the sound
It´s in the air and it´s all around
We´re flying high, now and forever
Strong together and nothing will hold us down

All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together
All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together

Give a little of your heart and soul
Here the noise and you´ll loose control
As the feeling it´s taking me over
There is nothing back, cause stop it here we go

All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together
All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together

Lời Việt

CÙNG VỚI NHAU NGAY BÂY GIỜ
Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau
Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau

Mọi người có thể mạnh mẽ cùng nhau
Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta có thể làm được
Đưa tay lên, và bạn cảm thấy điều đó đúng
Tất cả cùng nhau khi chúng ta vươn tới bầu trời

Cho đi một phần nhỏ của trái tim và tâm hồn bạn
Đây là tiếng ồn và bạn sẽ thả lỏng sự điều khiển
Khi cảm xúc đưa tôi đi
Không còn gì ở phía sau, vì dừng nó ở đây chúng ta đi

Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau
Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau

Tiếp tục di chuyển khi bạn nghe thấy âm thanh
Nó ở trên không trung và ở khắp mọi nơi
Chúng ta đang bay cao, bây giờ và mãi mãi
Mạnh mẽ cùng nhau và không có gì kéo chúng ta xuống

Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau
Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau

Cho đi một phần nhỏ của trái tim và tâm hồn bạn
Đây là tiếng ồn và bạn sẽ thả lỏng sự điều khiển
Khi cảm xúc đưa tôi đi
Không còn gì ở phía sau, vì dừng nó ở đây chúng ta đi

Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau
Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...