Are We All We Are

Punk Rock
MrWind
1975
Are We All We Are

Lời bài hát

Are we all we are
Are we all we are

Cut to now, holy wow
When did everything become such a hell of a mess?
Maybe now, maybe now, can somebody come and take this off my chest?

I know you think it's not your problem
I know you think that God will solve them
But if your shit is not together
It'll never be you and me, plant the seed
Open up and let it be

We are the people that you'll never get the best of
Not forget the rest of, rest of (Ooohhh)
We've had our fill, we've had enough, we've had it up here
Are we all we are
Are we all we are

We are the people that you'll never get the best of
Not forget the rest of, rest of (Ooohhh)
Just sing it loud, until the kids will sing it right back
Are we all we are
Are we all we are

Are we all we are
Are we all we are

Seven seconds, seven seconds
That is all the time you got to make your point
My attention, my attention's like an infant tryna crawl around this joint

I know we're better than the masses
But we're all followin' our asses
And if our shit is not together
It'll never be you and me, plant the seed
Open and let it be

We are the people that you'll never get the best of
Not forget the rest of, rest of (Ooohhh)
We've had our fill, we've had enough, we've had it up here
Are we all we are
Are we all we are

We are the people that you'll never get the best of
Not forget the rest of, rest of (Ooohhh)
Just sing it loud, until the kids will sing it right back
Are we all we are
Are we all we are

Four, that's how many years it took me to get through the lesson
That I had to do it all on my own
Three, that's how many Hail Mary's they would pray for me
Thinkin' I was gonna end up all alone
Two for second chances that you've given me,
Can it be, lucky me, lucky me, now let's go
One, it's what we are, it's what we are
Are we all we are
Are we all we are

We are the people that you'll never get the best of
Not forget the rest of, rest of (Ooohhh)
We've had our fill, we've had enough, we've had it up here
Are we all we are
Are we all we are

We are the people that you'll never get the best of
Not forget the rest of, rest of (Ooohhh)
Just sing it loud, until the kids will sing it right back
Are we all we are
Are we all we are

We are the people that you'll never get the best of
Not forget the rest of, rest of (Ooohhh)
We've had our fill, we've had enough, we've had it up here
Are we all we are
Are we all we are

We are the people that you'll never get the best of
Not forget the rest of, rest of (Ooohhh)
Cut to the future, sing it loud, and take the power back
Are we all we are
Are we all we are

Lời Việt

Chúng ta có còn là chính mình
Chúng ta có còn là chính mình

Đến bây giờ, ôi trời ơi
Từ lúc nào mà thành một mớ lộn xộn thế này?
Bây giờ, có thể, ai tới mang nỗi phiền muộn này đi được không?

Tôi biết anh nghĩ đó chẳng phải chuyện của anh
Tôi biết anh nghĩ rồi Chúa sẽ giải quyết hết chúng nó thôi
Nhưng anh luôn chối bỏ sự cặn bã của mình
Tôi và anh, sẽ chẳng bao giờ, để mắt tới nhau
Hãy mở con mắt ra và cứ để nó vậy đi

Chúng tôi là những con người mà anh chẳng thể nào với tới
Đừng quên những thứ còn lại
Mà chúng tôi đã thỏa mãn, no nê
Chúng ta có còn là chính mình
Chúng ta có còn là chính mình

Chúng tôi là những con người mà anh chẳng thể nào với tới
Đừng quên những thứ còn lại
Cứ hát thật lớn, tới khi bọn trẻ hát lại bài hát ấy
Chúng ta có còn là chính mình
Chúng ta có còn là chính mình

Chúng ta có còn là chính mình
Chúng ta có còn là chính mình

Chỉ cần 7 giây, 7 giây thôi
Chỉ cần nhiêu đó là đủ để anh quyết định
Sự quan tâm của tôi chỉ như một đứa trẻ cố bò lê quanh cái thứ phức tạp này thôi

Tôi biết chúng ta còn tốt hơn cái thứ to lớn ây
Nhưng chúng ta đều theo cái xấu cả mà
Nhưng anh luôn chối bỏ sự cặn bã của mình
Tôi và anh, sẽ chẳng bao giờ, để mắt tới nhau
Hãy mở con mắt ra và cứ để nó vậy đi

Chúng tôi là những con người mà anh chẳng thể nào với tới
Đừng quên những thứ còn lại
Mà chúng tôi đã thỏa mãn, no nê
Chúng ta có còn là chính mình
Chúng ta có còn là chính mình

Chúng tôi là những con người mà anh chẳng thể nào với tới
Đừng quên những thứ còn lại
Cứ hát thật lớn, tới khi bọn trẻ hát lại bài hát ấy
Chúng ta có còn là chính mình
Chúng ta có còn là chính mình

4 năm ròng, đó là thời gian để tôi đi hết bài học cuộc đời
Rằng tôi phải tự mình làm lấy
3 người, là bao nhiêu Đức Mẹ sẽ cầu nguyện cho tôi
Cứ nghĩ rằng khi kết thúc tôi chỉ còn lại một mình
Lần thứ 2, là cơ hội anh dành cho tôi
Có phải thế không, tôi may mắn quá, giờ thì đi nào
1, chúng ta là số một, là chúng ta đấy
Chúng ta có còn là chính mình
Chúng ta có còn là chính mình

Chúng tôi là những con người mà anh chẳng thể nào với tới
Đừng quên những thứ còn lại
Mà chúng tôi đã thỏa mãn, no nê
Chúng ta có còn là chính mình
Chúng ta có còn là chính mình

Chúng tôi là những con người mà anh chẳng thể nào với tới
Đừng quên những thứ còn lại
Cứ hát thật lớn, tới khi bọn trẻ hát lại bài hát ấy
Chúng ta có còn là chính mình
Chúng ta có còn là chính mình

Chúng tôi là những con người mà anh chẳng thể nào với tới
Đừng quên những thứ còn lại
Mà đang đến tương lai, hát vang, lấy lại phong độ
Chúng ta có còn là chính mình
Chúng ta có còn là chính mình


--------------------------
Ghi chú:
(*)plant the seed: 1. Getting a guy/girl to notice you and hopefully blossom into something more.
2. plant a male seed (a colony of sperm) into the female counterpart.
(*) Cut to now, holy wow
Are we all we are
My attention, my attention's like an infant tryna crawl around this joint
I know we're better than the masses
But we're all followin' our asses
Hail Mary's
Đây là những chỗ mình dịch không sát nghĩa lắm, xin các bạn góp ý thêm


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé