Try

Punk Rock
MrWind
2875
Try

Lời bài hát

Ever wonder about what he's doing
How it all turned to lies
Sometimes I think that it's better to never ask why

Where there is desire
There is gonna be a flame
Where there is a flame
Someone's bound to get burned
But just because it burns
Doesn't mean you're gonna die
You've gotta get up and try try try
Gotta get up and try try try
You gotta get up and try try try

Eh, eh, eh

Funny how the heart can be deceiving
More than just a couple times
Why do we fall in love so easy
Even when it's not right

Where there is desire
There is gonna be a flame
Where there is a flame
Someone's bound to get burned
But just because it burns
Doesn't mean you're gonna die
You've gotta get up and try try try
Gotta get up and try try try
You gotta get up and try try try

Ever worried that it might be ruined
And does it make you wanna cry?
When you're out there doing what you're doing
Are you just getting by?
Tell me are you just getting by by by

Where there is desire
There is gonna be a flame
Where there is a flame
Someone's bound to get burned
But just because it burns
Doesn't mean you're gonna die
You've gotta get up and try try try
Gotta get up and try try try
You gotta get up and try try try

Gotta get up and try try try
Gotta get up and try try try
You gotta get up and try try try
Gotta get up and try try try

You gotta get up and try try try
Gotta get up and try try try

Lời Việt

Có bao giờ tự hỏi chuyện gì đang diễn ra
Rồi mọi sự đều biến thành những lời dối trá
Đôi khi tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta không bao giờ hỏi tại sao

Khi chúng ta biết nuôi mộng
Thì đời sẽ luôn rực lửa
Khi có lửa nổi lên
Hẳn rằng ai đó phải bị bỏng
Chỉ vì nó đau rát
Không có nghĩa là ta sẽ chết
Ta phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng
Đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng
Ta phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng

Eh, eh, eh

Thật buồn cười khi trái tim có thể lừa dối
Nhiều hơn chỉ một vài lần
Sao con người lại thật dễ rơi vào lưới tình yêu
Kể cả khi điều đó thật trớ trêu

Khi chúng ta biết nuôi mộng
Thì đời sẽ luôn rực lửa
Khi có lửa nổi lên
Hẳn rằng ai đó phải bị bỏng
Chỉ vì nó đau rát
Không có nghĩa là ta sẽ chết
Ta phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng
Đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng
Ta phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng

Có bao giờ lo rằng mọi thứ sẽ lụi tàn chưa
Và việc ấy có làm ta muốn bật khóc không?
Khi ta ở ngoài kia lo chuyện của mình
Ta có đang cố vượt qua điều đó không?
Nói xem ta có cố gắng vượt qua, vượt qua, vượt qua

Khi chúng ta biết nuôi mộng
Thì đời sẽ luôn rực lửa
Khi có lửa nổi lên
Hẳn rằng ai đó phải bị bỏng
Chỉ vì nó đau rát
Không có nghĩa là ta sẽ chết
Ta phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng
Đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng
Ta phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng

Cậu phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng
Cậu phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng
Cậu phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng
Cậu phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng

Cậu phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng
Cậu phải biết đứng lên và cố gắng, cố gắng, cố gắng


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé