China Girl

Country Rock
MrWind
736
China Girl

Lời bài hát

China Girl

Let’s hold my breath
I am drowning in my dread
the wind is getting strong
the wind is getting stronger
There’s no second chance
when the devils make you dance
the sky is getting dark
the sky is getting dark
Can’t you see can’t you see
we were never meant to be
it’s no secret that I’m your china girl
Don’t you know don’t you know
that it’s time for me to go
it’s no secret that I’m your china girl
No turning back no questions left to ask
the tide is getting high
the tide is getting higher
I’m not afraid I decided on this fate
it’s time to face the storm
it’s time to face the storm
Can’t you see can’t you see
we were never meant to be
it’s no secret that I’m your china girl
Don’t you know don’t you know
China Girl lyrics on
that it’s time for me to go
it’s no secret that I’m your china girl
You lose your love and right now my storm’ll never go
but I wont hide the face of mine
Let’s hold my breath
I am drowning in my dread
the wind is getting strong
the wind is getting stronger
There’s no second chance
when the devils make you dance
the sky is getting dark
the sky is getting dark
Can’t you see can’t you see
we were never meant to be
it’s no secret that I’m your china girl
Don’t you know don’t you know
that it’s time for me to go
It’s no secret that I’m your china girl
Can’t you see can’t you see
we were never meant to be
It’s no secret that I’m your china girl
Don’t you know don’t you

Lời Việt

Cô gái Trung Hoa

Hãy giữ lấy hơi thở của tôi
tôi đang khiếp sợ trong sự chết đuối
cơn gió đang rất mạnh mẽ
cơn gió đang rất mạnh mẽ
ở đây ko có sự lựa chọn thứ 2
khi những con quỷ làm bạn nhảy
bầu trời trở nên tối tăm
bầu trời trở nên tối tăm
bạn không thể thấy , bạn ko thể thấy
chúng ta chưa bao giờ hiểu đc ý nghĩa của nó ( chắc zậy )
nó không phải bí mật rằng bạn là 1 cô gái trung hoa
bạn khôngthể biết , bạn không thể biết
đó là khoảng thời gian để tôi đi
nó không phải bí mật rằng bạn là 1 cô gái trung hoa
ko thể quay trở lại , ko có những câu hỏi trái với câu trả lời ( hình như zậy )
triều đang lên cao
triều đang lên cao hơn nữa
tôi ko hối tiếc về quyết định cho số fận này
đó là khoảng thời jan khj đối mặt với cơn bão
đó là khoảng thời gian khi đối mặt với cơn bão
bạn ko thể thấy , bạn ko thể thấy
chúng ta ko bao giờ hiểu đc ý nghĩa của nó
nó ko phải bí mật rằng bạn là 1 cô gái trung hoa
bạn ko thể biết , bạn ko thể biết
đó là khoảng thời jan tôi sẽ đj
nó ko phải những bí mật rằng bạn là 1 cô gái trung hoa
bạn đã đánh mất tình yêu của bạn và ngay bây giờ cơn bão của tôi chưa bao giờ thổi
hãy giữ lấy hơi thở của tôi
tôi đang khiếp sợ trong sự chết đuối
cơn gió đang rất mạnh mẽ
cơn gió đang trở nên mạnh mẽ hơn nữa
ở đây ko có sự lựa chọn thứ 2
khi một con quỷ làm bạn nhảy
bầu trời trở nên tối tăm
bầu trời trở nên tối tăm
bạn ko thể thấy , bạn ko thể thấy
chúng ta ko bao jo` hỉu đc ý nghĩa của nó
nó ko phải là bí mật rằng bạn là 1 cô gái trung hoa
bạn ko thể biết , bạn ko thể biết
đó là khoảng thời jan tôi sẽ đj
nó ko phải là bí mật rằng bạn là 1 cô gái trung hoa
bạn ko thể thấy , bạn ko thể thấy
chúng ta ko bao giờ hiểu đc ý nghĩa của nó
đó ko phải là bí mật rằng bạn là 1 cô gái trung hoa
bạn ko thể biết , bạn ko thể biết


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...