Die Young

Electronic Pop
MrWind
3440
Die Young

Lời bài hát

I hear your heart beat to the beat of the drums
Oh what a shame that you came here with someone
While you're here in my arms

Let’s make the most of the night
Like we’re gonna die young
We’re gonna die young
We’re gonna die young

Let’s make the most of the night
Like we’re gonna die young

Let’s make the most of the night
Like we’re gonna die young

Out your minds, run until we're out of time
Wild childs, lookin' good, living hard just like we should
Don't care who's watching when we tearing it up
That magic that we got nobody can touch

We're looking for some trouble tonight
Take my hand I'll show you the wild inside
Like it's the last night of our lives
We'll keep dancing til' we die

I hear your heart beat to the beat of the drums
Oh what a shame that you came here with someone
While you're here in my arms

Let’s make the most of the night
Like we’re gonna die young
We’re gonna die young
We’re gonna die young

Let’s make the most of the night
Like we’re gonna die young

Let’s make the most of the night
Like we’re gonna die young

Hunks taking shots, strippin' down to dirty socks
Music up, gettin' hot, kiss me give me all you got
It's pretty obvious that you got a crush
That magic in your pants making me blush

We're looking for some trouble tonight
Take my hand I'll show you the wild inside
Like it's the last night of our lives
We'll keep dancing til' we die

I hear your heart beat to the beat of the drums
Oh what a shame that you came here with someone
While you're here in my arms

Let’s make the most of the night
Like we’re gonna die young
We’re gonna die young
We’re gonna die young

Let’s make the most of the night
Like we’re gonna die young

Let’s make the most of the night
Like we’re gonna die young

Lời Việt

Em nghe nhịp tim anh đập theo nhịp trống rộn vang
Ôi thật là tủi thẹn sao khi anh đến đây cùng ai kia
Trong khi anh ở đây trong vòng tay em

Nào ta hãy tạo nên điều tuyệt nhất của đêm
Như chúng mình sẽ chết trẻ
Đôi ta rồi sẽ chết trẻ
Đôi ta rồi sẽ chết trẻ

Nào ta hãy tạo nên điều tuyệt nhất của đêm
Như chúng mình sẽ chết trẻ

Nào ta hãy tạo nên điều tuyệt nhất của đêm
Như chúng mình sẽ chết trẻ

Hãy thư thả đầu óc, chạy đến khi ta cạn thời gian
Lũ trẻ hoang dại, trông ngon lành, sống bền bĩ như ta nên thế
Không màng ai đang dõi theo khi ta đánh phá tơi bời
Ma thuật mà ta có không ai có thể chạm vào

Chúng ta đang kiếm chút rắc rối đêm nay
Hãy nắm tay em, em sẽ cho anh thấy sự hoang dại bên trong
Như thể đây là đêm cuối cùng của cuộc đời ta
Chúng ta sẽ nhảy suốt cho đến khi chết đi

Em nghe nhịp tim anh đập theo nhịp trống rộn vang
Ôi thật là tủi thẹn sao khi anh đến đây cùng ai kia
Trong khi anh ở đây trong vòng tay em

Nào ta hãy tạo nên điều tuyệt nhất của đêm
Như chúng mình sẽ chết trẻ
Đôi ta rồi sẽ chết trẻ
Đôi ta rồi sẽ chết trẻ

Nào ta hãy tạo nên điều tuyệt nhất của đêm
Như chúng mình sẽ chết trẻ

Nào ta hãy tạo nên điều tuyệt nhất của đêm
Như chúng mình sẽ chết trẻ

Mấy anh đô con nốc bia liên tục, lột sạch đồ đến tận đôi tất bẩn
Nhạc nổi lên, càng máu hơn, hãy hôn em trao em mọi thứ anh có
Khá là rõ ràng rằng anh đã rung động
Ma thuật trong chiếc quần anh mặc làm em ngượng đỏ mặt

Chúng ta đang kiếm chút rắc rối đêm nay
Hãy nắm tay em, em sẽ cho anh thấy sự hoang dại bên trong
Như thể đây là đêm cuối cùng của cuộc đời ta
Chúng ta sẽ nhảy suốt cho đến khi chết đi

Em nghe nhịp tim anh đập theo nhịp trống rộn vang
Ôi thật là tủi thẹn sao khi anh đến đây cùng ai kia
Trong khi anh ở đây trong vòng tay em

Nào ta hãy tạo nên điều tuyệt nhất của đêm
Như chúng mình sẽ chết trẻ
Đôi ta rồi sẽ chết trẻ
Đôi ta rồi sẽ chết trẻ

Nào ta hãy tạo nên điều tuyệt nhất của đêm
Như chúng mình sẽ chết trẻ

Nào ta hãy tạo nên điều tuyệt nhất của đêm
Như chúng mình sẽ chết trẻ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...