Faded

Electronic Pop
Max Troll
9046
Faded

Lời bài hát

You were the shadow to my light
Did you feel us
Another Start
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alive

Where are you now
Where are you now
Where are you now
Was it all in my fantasy
Where are you now
Were you only imaginary
Where are you now

Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now
Another dream
The monsters running wild inside of me

I'm faded
I'm faded
So lost,
I'm faded
I'm faded
So lost,
I'm faded
These shallow waters, never met
What i needed
I'm letting go
A deeper dive
Eternal silence of the sea
I'm breathing
Alive

Where are you now
Where are you now

Under the bright
But faded lights
You set my heart on fire
Where are you now
Where are you now

Where are you now
Atlantis 
Under the sea
Under the sea
Where are you now
Another dream
The monsters running wild inside of me
I'm faded
I'm faded
So lost,
I'm faded
I'm faded
So lost,
I'm faded.
 
 

Lời Việt

Rồi dần mờ đi
Dần mờ đi
Lạc lõng quá, nhạt nhoà thân em
Nhạt nhoà thân em
Dần mờ đi
Lạc lõng quá, nhạt nhoà thân em
Nhạt nhoà thân em
Dần mờ đi
Lạc lõng quá
Nhạt nhoà thân emĐôi ta một thời như hình với bóng
Anh có cảm thấy vậy không?
Rồi mọi thứ rẽ ngang
Anh dần khuất xa
Sợ rằng sẽ chẳng còn thấy những dự định của chúng ta
Anh còn muốn thấy 
Tình mình vẹn nguyên không?

Anh giờ nơi đâu?
Anh giờ nơi đâu?
Anh giờ nơi đâu?
Hay tất cả chỉ có trong mộng tưởng của em? 
Anh giờ nơi nao?
Hay anh chỉ là ảo ảnh mà thôi
Anh giờ nơi nao?

Atlantis huyền bí
Dưới lòng biển sâu sao?
Dưới lòng biển sâu sao?
Anh giờ nơi nào?
Em lại mơ thấy 
nơi sâu thẳm tâm hồn mình
Những con quái vật cuồng loạn

Rồi dần mờ đi
Dần mờ đi
Lạc lõng quá, nhạt nhoà thân em
Nhạt nhoà thân em
Dần mờ đi
Lạc lõng quá, nhạt nhoà thân em
Nhạt nhoà thân em
Dần mờ đi
Lạc lõng quá
Nhạt nhoà thân em
Những chỗ nước nông
Chưa bao giờ là đủ với em
Em phó thác hết, 1 lần lặn sâu
Sự câm lặng ngàn đời dưới lòng biển cả
Em thì thào
Sống rồi!

Anh giờ ở chốn nào?
Anh giờ ở chốn nào?

Dưới những vầng sáng loá
Lại dần nhoà đi
Anh khiến tim em như thiêu như đốt
Anh giờ nơi nao
Anh giờ nơi nao

Anh giờ ở chốn nào?
Aslantis 
Sâu thẳm dưới đáy đại dương
Sâu thẳm dưới đáy đại dương
Anh giờ ở chốn nào?
Em lại mơ thấy 
Nơi sâu thẳm tâm hồn mình những con quái vật cuồng loạn
Rồi dần mờ đi
Dần mờ đi
Lạc lõng quá, nhạt nhoà thân em
Nhạt nhoà thân em
Dần mờ đi
Lạc lõng quá, nhạt nhoà thân em
Nhạt nhoà thân em
Dần mờ đi
Lạc lõng quá
Nhạt nhoà thân emĐể duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...