Fairytale

Country Rock
MrWind
961
Fairytale

Lời bài hát

Years ago, when I was younger
I kinda liked a girl I knew
She was mine and we were sweethearts
That was then, but then it's true

I'm in love with a fairytale
Even though it hurts
'Cause I don't care if I lose my mind
I'm already cursed

Every day we started fighting
Every night we fell in love
No one else could make me sadder
But no one else could lift me high above

I don't know what I was doing
When suddenly, we fell apart
Nowadays, I cannot find her
But when I do, we'll get a brand new start

I'm in love with a fairytale
Even though it hurts
'Cause I don't care if I lose my mind
I'm already cursed

She's a fairytale, yeah...
Even though it hurts
'Cause I don't care if I lose my mind
I'm already cursed

Lời Việt

Câu chuyện thần tiên


Nhiều năm về trước, khi tôi còn rất trẻ
Một cô nàng đã làm trái tim tôi rung động
Tôi đã nhận ra rằng
Nàng thuộc về tôi và chúng tôi yêu nhau
Đó là sự thật và cứ tiếp diễn như vậy

Tôi đang có một câu chuyện tình yêu thần tiên
Cho dù tình yêu đó chứa đựng cả nỗi đau
Tôi không bận tâm mình có đánh mất lí trí hay không
Tôi trở nên khó hiểu

Chúng tôi đã bắt đầu tranh cãi mỗi ngày
Và đêm xuống chúng tôi lại say đắm trong tình yêu
Không ai có thể khiến tôi buồn hơn
Nhưng cũng chẳng ai có thể vực tôi lên

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra
Bỗng dưng chúng tôi rời xa nhau
Gìơ đây tôi không thể tìm thấy nàng
Nếu gặp lại nàng chúng tôi sẽ có một sự bắt đầu mới

Tôi đang có một câu chuyện tình yêu thần tiên
Cho dù tình yêu đó chứa dựng cả nỗi đau
Tôi không bận tâm mình có đánh mất lí trí hay không
Tôi trở nên khó hiểu

Nàng thực sự là một câu chuyện thần tiên
Cho dù tình yêu đó chứa dựng cả nỗi đau
Tôi không bận tâm mình có đánh mất lí trí hay không
Tôi trở nên khó hiểu

Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...