Famous

Pop
MrWind
2822
Famous

Lời bài hát


I really believe in love
I really believe in love that won't die
But no matter how hard I try
I just can't make you realize
I've been here all alone
When it comes to me and you, no spotlight on
'Cause you always think that you can do better, better, better

But will you call me when I'm famous?
When I'm famous
Would you call my name?
Will you call me when I'm famous?
When I'm famous
Will you call my name?
When I'm famous

What's a man gotta do to make you happy?
Is it all about the fortune and fame?
Would you care if they scream my name?
If they did I would still feel the same
I've been here all alone
When it comes to me and you, no spotlight on
Cause you always think that you can do better, better, better

But will you call me when I'm famous?
When I'm famous
Would you call my name?
Will you call me when I'm famous?
When I'm famous
Will you call my name?
When I'm famous...

If I told you honestly
Honestly, I don't believe
You would take the diamond rings
Things that only fade overnight
I would rather you and me
Living on another dream
Make it a reality, and hopefully

You won't only call me when I'm famous
(When I'm famous baby)
When I'm famous
Would you call my name?
(Would you call my name? Would you call, baby?)
Will you call me when I'm famous, baby?
Oh, when I'm famous
Will you call my name?
(Would you call my name?)

Will you call me?
Will you call me?
Will you call?
Call my name
Will you call me?
Will you call me?
Will you call?
Call my name

I really believe in love
I really believe in love that won't die
And it can only get better, better, better
When I'm famous

Lời Việt

Anh mãi tin vào tình yêu
Anh luôn nghĩ rằng tình yêu của đôi ta không bao giờ chết
Dù bất cứ điều gì anh xảy ra
Anh không thể khiến em nhận ra
Anh đã ở đây một mình
Khi điều dó dến với anh và em Nó không có ánh sáng để nhận ra
Bởi vì em luôn nghĩ em sẽ làm tốt hơn, tốt hơn cả

Nhưng liệu em có gọi cho anh khi anh nổi tiếng
Khi anh thành công
Liệu em có gọi tên anh
Liệu em có gọi cho anh khi anh nổi tiếng
Khi anh nổi tiếng
Liệu em có gọi anh
Khi anh nổi tiếng

Khi người đàng ông khiến em hạnh phúc
Nó là về vận may và danh tiếng
Liệu em có quan tâm nếu họ hét lên tên anh
Nếu họ làm Anh sẽ cảm thấy như vậy
Anh đã ở đây một mình
Khi điều dó dến với anh và em Nó không có ánh sáng để nhận ra
Bởi vì em luôn nghĩ em sẽ làm tốt hơn, tốt hơn cả

Nhưng liệu em có gọi cho anh khi anh nổi tiếng
Khi anh thành công
Liệu em có gọi tên anh
Liệu em có gọi cho anh khi anh nổi tiếng
Khi anh nổi tiếng
Liệu em có gọi anh
Khi anh nổi tiếng

Nếu anh nói với em sự thật
Thật lòng anh không tin
Em nhận lấy nhẫn kim cương
Nhưng đó sẽ mờ đần
Sẽ tốt hơn nếu anh và em
Sống trong một giấc mơ khác
Và biến nó thành sự thật với hi vọng

Và em không chỉ gọi anh khi anh nổi tiếng
Nhưng liệu em có gọi cho anh khi anh nổi tiếng
Khi anh thành công
Liệu em có gọi tên anh
Liệu em có gọi cho anh khi anh nổi tiếng
Khi anh nổi tiếng
Liệu em có gọi anh
Khi anh nổi tiếng

Liệu em có gọi tên anh
Liệu em có gọi tên anh
Liệu em có gọi tên anh
Gọi tên anh

Liệu em có gọi tên anh
Liệu em có gọi tên anh
Liệu em có gọi tên anh
Gọi tên anh

Anh mãi tin vào tình yêu
Anh luôn nghĩ rằng tình yêu của đôi ta không bao giờ chết
Và nó sẽ tốt hơn tốt hơn
Khi Anh trở nên nổi tiếng
 


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé