Feelin' The Same Way

Jazz
MrWind
809
Feelin' The Same Way

Lời bài hát

The sun just slipped its note below my door
And I can't hide beneath my sheets
I've read the words before so now I know
time has come again for me

And I'm feelin' the same way all over again
Feelin' the same way all over again
Singin' the same lines all over again
No matter how much I pretend

Another day that I can't find my head
My feet don't look like they're my own
I'll try and find the floor below to stand
I hope I reach it once again

And I'm feelin' the same way all over again
Feelin' the same way all over again
Singin' the same lines all over again
No matter how much I pretend

oh...

so many times i've wondered where i've gone
and how i found my way back in
i look around awhile for something lost
maybe i'll find it in the end

And I'm feelin' the same way all over again
Feelin' the same way all over again
Singin' the same lines all over again
No matter how much I pretend

Feelin' the same way all over again
Feelin' the same way all over again
Singin' the same lines all over again
No matter how much I pretend
No matter how much I pretend

Lời Việt

Mặt trời vừa lặn trước cửa nhà tôi
Và tôi không thể chạy trốn dưới những trang sách
Tôi đã đọc những từ đó trước đây nên giờ tôi biết
Mọi chuyện đang lặp lại với tôi

Và tôi lại cảm thấy điều đó lần nữa
Cảm thấy điều đó lần nữa
Hát những câu hát lần nữa
Dù cho tôi đã giả vờ thế nào

Một ngày tôi không thể điều khiển được mình
Đôi chân tôi như không thuộc về tôi nữa
Tôi sẽ thử và tìm sàn nhà dưới chân mình
Tôi hi vọng sẽ đặt chân lên nó lần nữa

Và tôi lại cảm thấy điều đó lần nữa
Cảm thấy điều đó lần nữa
Hát những câu hát lần nữa
Dù cho tôi đã giả vờ thế nào

oh...

Biết bao lần tôi tự hỏi tôi đã đi đâu
Và làm sao tôi tìm đường quay lại
Tôi tìm quanh những điều đã mất
Có thể tôi sẽ tìm thấy nó vào phút cuối

Và tôi lại cảm thấy điều đó lần nữa
Cảm thấy điều đó lần nữa
Hát những câu hát lần nữa
Dù cho tôi đã giả vờ thế nào...Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé