Forsake Not The Dream

Metalcore
MrWind
1288
Forsake Not The Dream

Lời bài hát

Been down this road
Too many times
Been down this road
Too many times

You taught me how
It feels to die
You taught me how
It feels to die

We learn
What it feels like
To feel pain
For the first time

We learned
What it feels like
To suffer
Feels like to suffer

Give me the strength
To face what's in front of you
In front of me
By any length
To face what's in front of you
In front of me.

I watch it fall before my eyes
This dream we’ve built for our whole lives

We learned
What it feels like
To feel pain
For the first time

We learned
What it feels like
To suffer
Feels like to suffer

Give me the strength
To face what's in front of you
In front of me
By any length
To face what's in front of you
In front of me.

Vanquish that which kills you darling
Forsake not the dream
Through the world I feel I’m falling
Forsake not the dream

Crest fall in
On the crestfallen
Collide and collapse

Crest fall in
On the crestfallen
Collide and collapse

Give me the strength
To face what's in front of you
In front of me
By any length
To face what's in front of you
In front of me.

Vanquish that which kills you darling
Forsake not the dream
Through the world I feel I'm falling
Forsake not the dream

Forsake
Forsake
Forsake
Forsake not the dream

Forsake
Forsake
Forsake
Forsake not the dream

Lời Việt

Đi xuôi theo con đường này
Quá nhiều lần
Đi xuôi theo con đường àny
Quá nhiều lần

Em đã dạy cho anh biết
Cảm giác chết đi là như thế nào
Em đã dạy cho anh biết
Cảm giác chết đi là như thế nào

Chúng ta đã học
Cảm xúc là gì
Để cảm nhận được nỗi đau
Lần đầu tiên

Chúng ta đã học
Cảm xúc là gì
Để chịu đựng
Cảm thấy như chịu đựng

Hãy cho anh sức mạnh
Để đối mặt với những điều trước em
Trước anh
Bằng bất cứ cách nào có thể
Để đối mặt với những điều trước em
Trước anh

Anh thấy nó sụp đổ trước mắt anh
Giấc mơ này chúng ta đã gây dựng suốt cuộc đời mình

Chúng ta đã học
Cảm xúc là gì
Để cảm nhận được nỗi đau
Lần đầu tiên

Chúng ta đã học
Cảm xúc là gì
Để chịu đựng
Cảm thấy như chịu đựng

Hãy cho anh sức mạnh
Để đối mặt với những điều trước em
Trước anh
Bằng bất cứ cách nào có thể
Để đối mặt với những điều trước em
Trước anh

Đánh bại điều đã giết chết em người yêu dấu
Từ bỏ không phải là ước mơ
Qua thế giới, anh có thể cảm nhận anh đang gục ngã
Từ bỏ không phải là ước mơ

Đỉnh huy hoảng rơi xuống
Rơi vào chán nản buồn đau
Xung đột và sụp đổ

Đỉnh huy hoảng rơi xuống
Rơi vào chán nản buồn đau
Xung đột và sụp đổ

Hãy cho anh sức mạnh
Để đối mặt với những điều trước em
Trước anh
Bằng bất cứ cách nào có thể
Để đối mặt với những điều trước em
Trước anh

Đánh bại điều đã giết chết em người yêu dấu
Đừng từ bỏ ước mơ
Trong thế giới anh cảm nhận anh đang gục ngã
Đừng từ bỏ ước mơ

Đừng từ bỏ
Đừng từ bỏ
Đừng từ bỏ
Đừng từ bỏ ước mơ


Đừng từ bỏ
Đừng từ bỏ
Đừng từ bỏ
Đừng từ bỏ ước mơ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé