Hymn For The Weekend

Alternative
Linh Nguyễn
10890
Hymn For The Weekend

Lời bài hát

[Beyoncé:]
Drink from me, drink from me
Then we'll shoot across the sky
Symphony
Then we'll shoot across the sky
We're on a...
Drink from me, drink from me
Then we'll shoot across the sky
Symphony
(So high, so high)
Then we'll shoot across the sky

[Coldplay:]
Oh, angel sent from up above
You know you make my world light up
When I was down
When I was hurt
You came to lift me up
Life is a drink
And love's a drug
Oh, now I think I must be miles up
When I was a river, dried up
You came to rain a flood

[Coldplay & Beyoncé:]
And said drink from me, drink from me
When I was so thirsty
Pour on a symphony
Now I just can't get enough
Put your wings on me, wings on me
When I was so heavy
Pour on a symphony
When I'm low, low, low, low

[Coldplay:]
I, oh, I, oh
Got me feeling drunk and high
So high, so high
I, oh, I, oh, I, oh
Now I'm feeling drunk and high
So high, so high
Woo!

[Coldplay & Beyoncé:]
Oh, angel sent from up above
I feel it coursing through my blood
Life is a drink, your love's
About to make the stars come out

[Coldplay & Beyoncé:]
Put your wings on me, wings on me
When I was so heavy
Pour on a symphony
When I'm low, low, low, low

[Coldplay:]
I, oh I, oh I
Got me feeling drunk and high
So high, so high
Oh I, oh I, oh I
I'm feeling drunk and high
So high, so high

[Beyoncé & Coldplay:]
I, oh I, oh I
La la la la la la la
So high, so high
I, oh I, oh I
I'm feeling drunk and high
So high, so high

[Beyoncé:]
Then we'll shoot across the sky
Then we'll shoot across the...
Then we'll shoot across the sky
Then we'll shoot across the...
Then we'll shoot across the sky
Then we'll shoot across the...
Then we'll shoot across the sky
Then we'll shoot across the...

Lời Việt

[Beyoncé:]
Hãy uống đi, uống cạn đi
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời
Một bản giao hưởng
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời
Ta đang...
Hãy uống đi, uống cạn đi
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời
Một bản giao hưởng
(Quay cuồng, đầy phấn khích)
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời

[Coldplay:]
Một thiên thần từ trên trời cao đã được gửi xuống
Ngài biết không, ngài vừa làm cho cả thế giới của tôi bừng sáng
Khi tôi gục ngã
Khi tôi bị thương
Ngài đến để vực tôi dậy
Cuộc đời là một cơn say
Và tình yêu là một liều thuốc
Bây giờ tôi nghĩ tinh thần mình khá lên như hàng dặm
Khi tôi giống như là một con sông khô cạn
Ngài đến để tạo nên một cơn lũ cho tôi

[Coldplay & Beyoncé:]
Và ngài nói: "Hãy uống đi, uống cạn đi"
Khi tôi đang khát vô cùng
Trút đầy nỗi buồn vào một bản giao hưởng
Giờ tôi chẳng biết đâu là giới hạn
Ngài đã chắp cho tôi thêm đôi cánh
Khi lòng tôi trở nên nặng trĩu
Trút đầy nỗi buồn vào một bản giao hưởng
Khi tôi chìm trong tuyệt vọng

[Coldplay:]
Tôi, oh, tôi, oh
Ngài làm tôi cảm thấy thật say và mê dại
Quay cuồng, đầy phấn khích
Tôi, oh, Tôi, oh, Tôi, oh
Giờ tôi cảm thấy thật say và mê dại
Quay cuồng, đầy phấn khích
Woo!

[Coldplay & Beyoncé:]
Một thiên thần từ trên trời cao đã được gửi xuống
Tôi cảm thấy có cái gì đó đang chảy trong huyết quản của mình
Cuộc đời là một cơn say, tình yêu của ngài
Đã làm cho những vì sao dần ló rạng

[Coldplay & Beyoncé:]
Ngài đã chắp cho tôi thêm đôi cánh
Khi lòng tôi trở nên nặng trĩu
Trút đầy nỗi buồn vào một bản giao hưởng
Khi tôi chìm trong tuyệt vọng

[Coldplay:]
Tôi, oh tôi, oh tôi 
Ngài làm tôi cảm thấy thật say và mê dại
Quay cuồng, đầy phấn khích
Oh tôi, oh tôi, oh tôi 
Giờ tôi cảm thấy thật say và mê dại
Quay cuồng, đầy phấn khích

[Beyoncé & Coldplay:]
Tôi, oh tôi, oh tôi 
La la la la la la la
Quay cuồng, đầy phấn khích
Tôi, oh tôi, oh tôi
Tôi cảm thấy thật say và mê dại
Quay cuồng, đầy phấn khích

[Beyoncé:]
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả...
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả...
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả...
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời
Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé