I Live My Life For You

Country Rock
MrWind
1537
I Live My Life For You

Lời bài hát

I LIVE MY LIFE FOR YOU

You know you're everything to me and I could never see
The two of us apart
And you know I give myself to you and no matter what you do
I promise you my heart

I've built my world around you and I want you to know
I need you like I've never needed anyone before
I live my life for you
I want to be by your side in everything that you do
And if there's only one thing you can believe is true
I live my life for you

I dedicate my life to you, you know that I would die for you
But our love would last forever
And I will always be with you and there is nothing we can't do
As long as we're together

I just can't live without you and I want you to know
I need you like I've never needed anyone before

I live my life for you
I want to be by your side in everything that you do
And if there's only one thing you can believe is true
I live my life for you

I've built my world around you and I want you to know
I need you like I've never needed anyone before
I live my life for you
I want to be by your side in everything that you do
And if there's only one thing you can believe is true
I live my life for you
I live my life for you

Lời Việt

Em biết em là tất cả với anh và anh có thể không bao giờ nhận ra
Chúng ta đã chia xa
Và em biết anh đã hiến dâng cả bản thân mình cho em và không quan tâm những gì em làm
Anh hứa với em bằng cả trái tim này

Anh đã xây dựng thế giới của anh xung quanh em và anh muốn em biết
Anh khao khát em như anh chưa từng khao khát ai trước đó
Anh muốn ở bên em mỗi khi em làm một việc gì đó
Và nếu chỉ có một điều em có thể tin là sự thật
Thì đó là anh sống cuộc đời này là vì em thôi

Anh hiến dâng cuộc đời mình cho em, em biết rằng anh có thể chết vì em
Nhưng tình yêu của đôi ta có thể kéo dài mãi mãi
Và anh sẽ luôn bên em và không gì mà chúng ta không làm được
Miễn là chúng ta ở bên nhau

Anh không thể sống thiếu em và anh muốn em biết
Anh khao khát em như anh chư từng khao khát ai trước đó

Anh sống cuộc đời này là vì em thôi
Anh muốn ở bên em mỗi khi em làm một việc gì đó
Và nếu chỉ có một điều em có thể tin là sự thật
Thì đó là anh sống cuộc đời này là vì em thôi

Anh đã xây dựng thế giới của anh xung quanh em và anh muốn em biết
Anh khao khát em như anh chưa từng khao khát ai trước đó
Anh sống cuộc đời này là vì em thôi
Anh muốn ở bên em mỗi khi em làm một việc gì đó
Và nếu chỉ có một điều em có thể tin là sự thật
Thì đó là anh sống cuộc đời này là vì em thôi
Anh sống cuộc đời này là vì em thôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...