Like A Surgeon

Parody
MrWind
532
Like A Surgeon

Lời bài hát

I finally made it through med school
Somehow I made it through
I'm just an intern
I still make a mistake or two

I was last in my class
Barely passsed at the institute
Now I'm trying to avoid, yah I'm trying to avoid
A malpractise suit

Hey, like a surgeon
Cuttin' for the very first time
Like a surgeon
Organ transplants are my line

Better give me all your gauze nurse
This patient's fading fast
Complications have set in
Don't know how long he'll last

Let me see, that I.V.
Here we go - time to operate
I'll pull his indsides out, pull his insides out
And see what he ate

Like a surgeon, hey
Cuttin' for the very first time
Like a surgeon
Here's a waiver for you to sign

Woe, woe, woe

It's a fact - I'm a quack
The disgrace of the A.M.A.
'Cause my patients die, yah my patients die
Before they can pay

Like a surgeon, hey
Cuttin' for the very first time
Like a surgeon
Got your kidneys on my mind

Like a surgeon, ooh like a surgeon
When I reach inside
With my scalpel, and my forceps, and retractors
Oh oh, oh oh, woe, oh

Ooh baby, yah
I can hear your heartbeat
For the very last time

Lời Việt

Cuối cùng tôi cũng qua được trường y
Bằng cách nào đó tôi cũng vượt qua được
Tôi chỉ là một bác sĩ thực tập
Tôi vẫn còn phạm một vài sai lầm

Tôi đứng hạng chót trong lớp
Đậu sát nút lấy cái bằng
Giờ thì tôi đang tránh, ừ, tôi đang tránh né
Một vụ kiện vỉ chữa trị sai

Này, như một bác sĩ phẫu thuật
Mổ lần đầu tiên
Như một bác sĩ phẫu thuật
Lắp ghép cơ quan là chuyên môn của tôi đó

Tốt hơn nên đưa hết những miếng gạc cho tôi, y tá
Bệnh nhân này đang mất dần nhịp tim
Những biến chứng đã xuất hiện rồi
Chẳng biết ông ta sẽ cầm cự được bao lâu nữa

Để tôi xem nào, cái ống thông mạch đó
Nào chúng ta bắt đầu, tới lúc mổ rồi
Tôi sẽ lôi bộ đồ lòng của ông ta ra
Và xem ông ta đã ăn gì nào

Như một bác sĩ phẫu thuật
Mổ lần đầu tiên
Như một bác sĩ phẫu thuật
Đây là bản đồng ý miễn trách nhiệm, ký đi

Oe, ò e, ò e

Đó là sự thật - tôi là một tay lang băm
Một kẻ thất sủng của Hiệp hội Y khoa Mỹ
Vì những bệnh nhân của tôi chết, ừ, thế đấy
Trước khi họ có thể trả tiền chữa trị

Như một bác sĩ phẫu thuật
Mổ lần đầu tiên
Như một bác sĩ phẫu thuật
Mấy quả thận của bạn cứ ám ảnh tâm trí tôi

Như một bác sĩ phẫu thuật
Khi tôi chạm vào ổ bụng
Với con dao mổ, và cái kẹp khép và cái kẹp banh của tôi
Ô, ô, ô hô, ò e...

Ôi, cưng ơi, ừ
Tôi có thể nghe tiếng tim đập của cưng
Đập lần cuối cùng


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...