Listen

Soul
MrWind
14491
Listen

Lời bài hát

Listen,
To the song here in my heart
A melody I've start
But can't complete

Listen, to the sound from deep within
It's only beginning
To find release

Oh,
the time has come
for my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned
Into your own
all cause you won't
Listen....

[Chorus]
Listen,
I am alone at a crossroads
I'm not at home, in my own home
And I tried and tried
To say whats on my mind
You should have known
Oh,
Now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what, you made of me
I followed the voice
you gave to me
But now I gotta find, my own..

You should have listened
There is someone here inside
Someone I'd thought had died
So long ago

Oh I'm screaming out, for my dreams to be heard
They will not be pushed aside or worse
Into your own
All cause you won't
Listen...

[Chorus]

I don't know where I belong
But I'll be moving on
If you don't....
If you won't....

LISTEN!!! ...
To the song here in my heart
A melody I've start
But I will complete

Oh,
Now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what, you made of me
I followed the voice, you think you gave to me
But now I gotta find, my own..
my ownn...

Lời Việt

Hãy lắng nghe
Bài hát từ trái tim em
Giai điệu em đã bắt đầu
Nhưng không thể hoàn thành

Hãy lắng nghe, âm thanh từ sâu thẳm trong em
Nó mới chỉ bắt đầu
Để tìm sự giải thoát

Oh,
Thời khắc đã điểm
Để những ước mơ của em được lắng nghe
Chúng sẽ không bị gạt qua một bên và thành
Của riêng anh
Tất cả bởi vì anh sẽ không
Lắng nghe…

[Chorus]
Nghe này,
Em bơ vơ ở ngã ba đường
Em không ở trong mái ấm của riêng em
Và em cố gắng nhiều lần
Để nói ra những gì trong ý nghĩ của em
Anh lẽ ra phải biết
Oh,
Lúc này, em đã không còn tin anh
Anh không biết những điều em cảm thấy
Em xứng đáng hơn những gì anh đã làm cho em
Em đã nghe theo những lời
Anh nói với em
Nhưng bây giờ em cần phải tìm lại chính mình…

Anh lẽ ra phải lắng nghe
Có một linh hồn trong đó
Linh hồn em tin rằng đã chết
Từ rất lâu rồi

Oh Em đang hét lên để những mơ ước của mình được chú ý
Chúng sẽ không bị gạt đi và phai nhạt đi trong anh
Tất cả bởi anh không
Lắng nghe…

[Chorus]
Em không biết em thuộc về đâu
Nhưng em sẽ ra đi
Nếu anh không…
Nếu anh không…

NGHE ĐI!!!...
Bài hát từ trái tim em
Giai điệu em đã cất lên
Nhưng em sẽ hoàn thành

Oh,
Giờ đây em đã không còn tin anh
Anh không hiểu những điều em thấy
Em xứng đáng hơn những gì anh đã làm cho em
Em đã nghe theo lời nói em nghĩ anh dành cho em
Nhưng ngay lúc này em cần phải tìm lại chính mình…
Chính em…


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé