Little Drummer Boy

Acoustic
MrWind
753
Little Drummer Boy

Lời bài hát

[Avi:]
Come they told me
Pa-rum-pum-pum-pum

[Scott:]
A new born King to see
Pa-rum-pum-pum-pum

[Mitch:]
Our finest gifts we bring
Pa-rum-pum-pum-pum

[Kirstie:]
To lay before the king
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

So to honor Him
Pa-rum-pum-pum-pum
When we come

[Scott:]
Little baby
Pa-rum-pum-pum-pum
I am a poor boy too
Pa-rum-pum-pum-pum

[Mitch & Kirstie:]
I have no gift to bring
Pa-rum-pum-pum-pum
That's fit to give our King
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

[Kevin:]
Shall I play for you
Pa-rum-pum-pum-pum
Pa-rum-pum-pum-pum

[Avi & Scott:]
Mary nodded
Pa-rum-pum-pum-pum
The ox and lamb kept time
Pa-rum-pum-pum-pum

I played my drum for Him
Pa-rum-pum-pum-pum
I played my best for Him
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

[All:]
Then He smiled at me
Pa-rum-pum-pum-pum
Me and my drum

[Kristie:]
Come they told me
Pa-rum-pum-pum-pum
A new born King to see
Pa-rum-pum-pum-pum

Me and my drum
Me and my drum
Me and my drum
Me and my drum
Rum-pum-pum-pum

Lời Việt

[Avi:]
Lại đây - Người ta bảo tôi
Pa-rum-pum-pum-pum

[Scott:]
Đến xem Đức vua mới chào đời
Pa-rum-pum-pum-pum

[Mitch:]
Những món quà tốt lành nhất ta mang
Pa-rum-pum-pum-pum

[Kirstie:]
Đặt trước Đức vua
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

Để tỏ lòng thành kính Ngài
Pa-rum-pum-pum-pum
Khi chúng ta đến

[Scott:]
Em bé nhỏ
Pa-rum-pum-pum-pum
Tôi cũng là một cậu bé nghèo
Pa-rum-pum-pum-pum

[Mitch & Kirstie:]
Tôi không có quà để mang đến
Pa-rum-pum-pum-pum
Quà thích hợp để tặng Đức vua
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

[Kevin:]
Thế nên tôi chơi nhạc vì Ngài
Pa-rum-pum-pum-pum
Pa-rum-pum-pum-pum

[Avi & Scott:]
Mary gật đầu
Pa-rum-pum-pum-pum
Trâu và cừu giữ canh thời gian
Pa-rum-pum-pum-pum

Tôi chơi trống tôi vì Ngài
Pa-rum-pum-pum-pum
Tôi cố chơi hay nhất vì Ngài
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

[Tất cả:]
Sau đó Ngài cười đáp lại tôi
Pa-rum-pum-pum-pum
Tôi và cái trống của tôi

[Kristie:]
Lại đây - Người ta bảo tôi
Pa-rum-pum-pum-pum
Đến xem Đức vua mới chào đời
Pa-rum-pum-pum-pum

Tôi và cái trống của tôi
Tôi và cái trống của tôi
Tôi và cái trống của tôi
Tôi và cái trống của tôi
Rum-pum-pum-pum


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...