Little Drummer Boy

Acoustic
MrWind
1083
Little Drummer Boy

Lời bài hát

[Avi:]
Come they told me
Pa-rum-pum-pum-pum

[Scott:]
A new born King to see
Pa-rum-pum-pum-pum

[Mitch:]
Our finest gifts we bring
Pa-rum-pum-pum-pum

[Kirstie:]
To lay before the king
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

So to honor Him
Pa-rum-pum-pum-pum
When we come

[Scott:]
Little baby
Pa-rum-pum-pum-pum
I am a poor boy too
Pa-rum-pum-pum-pum

[Mitch & Kirstie:]
I have no gift to bring
Pa-rum-pum-pum-pum
That's fit to give our King
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

[Kevin:]
Shall I play for you
Pa-rum-pum-pum-pum
Pa-rum-pum-pum-pum

[Avi & Scott:]
Mary nodded
Pa-rum-pum-pum-pum
The ox and lamb kept time
Pa-rum-pum-pum-pum

I played my drum for Him
Pa-rum-pum-pum-pum
I played my best for Him
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

[All:]
Then He smiled at me
Pa-rum-pum-pum-pum
Me and my drum

[Kristie:]
Come they told me
Pa-rum-pum-pum-pum
A new born King to see
Pa-rum-pum-pum-pum

Me and my drum
Me and my drum
Me and my drum
Me and my drum
Rum-pum-pum-pum

Lời Việt

[Avi:]
Lại đây - Người ta bảo tôi
Pa-rum-pum-pum-pum

[Scott:]
Đến xem Đức vua mới chào đời
Pa-rum-pum-pum-pum

[Mitch:]
Những món quà tốt lành nhất ta mang
Pa-rum-pum-pum-pum

[Kirstie:]
Đặt trước Đức vua
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

Để tỏ lòng thành kính Ngài
Pa-rum-pum-pum-pum
Khi chúng ta đến

[Scott:]
Em bé nhỏ
Pa-rum-pum-pum-pum
Tôi cũng là một cậu bé nghèo
Pa-rum-pum-pum-pum

[Mitch & Kirstie:]
Tôi không có quà để mang đến
Pa-rum-pum-pum-pum
Quà thích hợp để tặng Đức vua
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

[Kevin:]
Thế nên tôi chơi nhạc vì Ngài
Pa-rum-pum-pum-pum
Pa-rum-pum-pum-pum

[Avi & Scott:]
Mary gật đầu
Pa-rum-pum-pum-pum
Trâu và cừu giữ canh thời gian
Pa-rum-pum-pum-pum

Tôi chơi trống tôi vì Ngài
Pa-rum-pum-pum-pum
Tôi cố chơi hay nhất vì Ngài
Pa-rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum

[Tất cả:]
Sau đó Ngài cười đáp lại tôi
Pa-rum-pum-pum-pum
Tôi và cái trống của tôi

[Kristie:]
Lại đây - Người ta bảo tôi
Pa-rum-pum-pum-pum
Đến xem Đức vua mới chào đời
Pa-rum-pum-pum-pum

Tôi và cái trống của tôi
Tôi và cái trống của tôi
Tôi và cái trống của tôi
Tôi và cái trống của tôi
Rum-pum-pum-pum


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé