Look Into Lost Years

Power Ballad
MrWind
505
Look Into Lost Years

Lời bài hát

Look Into Lost Years

Ado shara imbesi derio
Are dosi pariso dal'Arel
Lio deren assa li mehena
Ore del Osyrhia

When life was sweet and feelings weren't lost
When all was clear like dawn on Dal'Arel
The thought of you forever in my heart
My sisters of the light

Lời Việt

Nhìn Vào Tháng Năm Đã Mất

Khi cuộc đời thật êm đềm, cảm xúc vẫn còn đây
Khi tất cả đều trong veo như ánh bình minh ở Dal'Arel
Nghĩ suy của người còn mãi trong tim tôi
Ơi những nàng hầu của đấng toàn năng


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...