Lover To Lover

Soul
MrWind
581
Lover To Lover

Lời bài hát

I've been losing sleep,
I've been keeping myself awake,
I've been wandering the streets,
For days and days and days,

Going from road to road
Bed to bed
Lover to lover,
And black to red,

But I believe,
I believe...

There's no salvation for me now,
No space among the clouds,
And I feel I'm heading down,
But that's alright,
That's alright,
That's alright!
That's alright!

And I've been taking chances,
I've been setting myself up for the fall,
I've been keeping secrets,
From my heart and from my soul

Going from road to road,
Bed to bed,
Lover to lover,
Black to red,

But I believe,
I believe...

There's no salvation for me now,
No space among the clouds,
And I feel I'm heading down,
But that's alright,
That's alright,
That's alright!
That's alright!

Going from road to road,
And bed to bed,
And lover to lover,
And black to red,
And road to road,
Bed to bed,
And lover to lover!

No space among the clouds...
And I feel I'm heading down...
But that's alright,
That's alright,
That's alright!
That's alright!
That's alright!
That's alright!

Road to road!
Bed to bed!
And lover to lover!
And black to red!
And road to road!
Bed to bed!
Lover to lover
To lover to lover
To lover to lover
To lover to lover
To lover to lover
To lover to lover...

No salvation for me now...
No salvation for me now...
No salvation for me now...
No salvation for me now...

Lời Việt

Em đã liên tục mất ngủ
Em đã phải ép mình thức tỉnh
Em đã thơ thẩn bước đi trên con phố đêm,
Ngày này sang ngày khác đến ngày nọ,

Cất bước từ đường đến đường
Giường kề giường
Tình nhân bên tình nhân
Và đen nối đỏ,

Nhưng em tin,
Em hy vọng...

Chẳng có ai cứu vớt được linh hồn em nữa,
Không còn khoảng trời giữa những làn mây
Và em cảm thấy mình đang gục ngã
Nhưng thế cũng chả sao,
Chả sao cả
Thế cũng được!
Tốt thôi!

Và em đã bất chấp mọi cơ hội
Em đã trong thế chuẩn bị cho cú ngã đau,
Em đã cố giữ những bí mật,
Từ trong tấm lòng và từ trong tâm hồn

Cất bước từ đường đến đường
Giường kề giường
Tình nhân bên tình nhân
Và đen nối đỏ,

Nhưng em tin,
Em hy vọng...

Chẳng có ai cứu vớt được linh hồn em nữa,
Không còn khoảng trời giữa những làn mây
Và em cảm thấy mình đang gục ngã
Nhưng thế cũng chả sao,
Chả sao cả
Thế cũng được!
Tốt thôi!

Cất bước từ đường đến đường
Giường kề giường
Tình nhân bên tình nhân
Và đen nối đỏ,
Và đường nối đường
Giường sát giường,
Và tình nhân bên tình nhân!

Không còn khoảng trời giữa những làn mây
Và em cảm thấy mình đang gục ngã
Nhưng thế cũng chả sao,
Chả sao cả
Thế cũng được!
Tốt thôi!
Tốt thôi!
Tốt thôi!

Đường đến đường
Giường kề giường
Tình nhân bên tình nhân
Và đen nối đỏ,
Và đường nối đường
Giường sát giường,
Và tình nhân bên tình nhân!
Tình nhân bên tình nhân
Tình nhân bên tình nhân
Tình nhân bên tình nhân
Tình nhân bên tình nhân
Tình nhân bên tình nhân...

Không còn ai cứu rỗi linh hồn em nữa...
Không còn ai cứu rỗi linh hồn em nữa...
Không còn ai cứu rỗi linh hồn em nữa...
Không còn ai cứu rỗi linh hồn em nữa...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé