Maybe

Unknow Category
MrWind
1387
Maybe

Lời bài hát

She takes the train on monday
She's thinkin' maybe one day
Leaving town without a good-bye
She wants to be so much and
She tries so hard to touch
The life that keeps on passing her by

She would work from 9 to 5
Tryin' to keep herself alive
Not remembering to see
All the things she could be
All the things she could be

And she's always saying

Maybe yes and
Maybe no
Maybe I'm just a fool
With nowhere to go
Maybe this time
I'll cut the deal
Maybe I will make it
If I did it for real
I did it for real


He walks into the room and
He smells the sweet perfume
The girl that he's been wanting to call
He wants to talk to her so
Very badly but he thinks that she don't know it at all

He was dreaming 9 to 5
Trying to keep his hopes alive
Believing that one day she'd see
All the things he could be
All the things he could be

And he's always saying

Maybe yes and
Maybe no
Maybe I'm just a fool
With nowhere to go
Maybe this time
I'll cut the deal
Maybe I will make it
If I did it for real
I did it for real

Maybe my inhibitions keep me at bay
And all I need to do
Is set them free
Maybe my heart is takin' over my head
And what is meant to be will just never be
Never be

Yeah

Maybe yes and
Maybe no
Maybe I'm just a fool
With nowhere to go
Maybe this time
I'll cut the deal
Maybe I will make it
If I did it for real
I did it for real

Maybe yes and
Maybe no
Maybe I'm just a fool
With nowhere to go
Maybe this time
I'll cut the deal
Maybe I will make it
If I did it for real
I did it for real

Lời Việt

Cô ấy lên một chuyến tàu vào thứ Hai
Cô ấy đang suy nghĩ về một ngày mà có lẽ
Cô sẽ rời khỏi thị trấn mà không chào từ biệt
Cô ấy muốn quá nhiều điều và
Cô đã thật mệt mỏi để với tới nó
Dòng đời cứ trôi và cuốn theo cô...

Cô ấy sẽ làm việc một cách chăm chỉ
Cố gắng giữ cho chính cô sống
Chẳng nhớ về điều gì để thấy được
Mọi thứ mà cô đã có thể có
Mọi thứ mà cô đã có thể có

Và cô ấy luôn nói

Có lẽ đúng và
Có lẽ không
Có thể tôi chỉ là một kẻ ngốc
Không có nơi nào để đi
Có lẽ lần này
Tôi sẽ kết thúc chuyện này
Nếu như tôi làm điều đó vì thực tại
Tôi đã làm điều đó vì thực tại...

Anh ta bước vào trong căn phòng và
Ngửi thấy mùi thơm của nước hoa
Cô gái mà anh đã muốn gọi tên
Anh muốn nói chuyện với cô ấy, vì vậy
Thật tồi nhưng anh ta nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ biết tất cả về chuyện đó

Anh ta mơ mộng suốt
Cố gắng giữ cho niềm hi vọng của anh ta được sống
Tin rằng một ngày cô gái có thể thấy
Mọi thứ mà anh đã có thể có
Mọi thứ mà anh đã có thể có

Và anh ta luôn nói

Có lẽ đúng và
Có lẽ không
Có thể tôi chỉ là một kẻ ngốc
Không có nơi nào để đi
Có lẽ lúc này
Tôi sẽ kết thúc chuyện này
Nếu như tôi làm điều đó vì thực tại
Tôi đã làm điều đó vì thực tại...

Có lẽ sự kiềm chế của tôi đẩy tôi vào bước đường cùng
Và tất cả những gì tôi cần làm
Là để chúng tự do
Có lẽ trái tim của tôi đang nói chứ không phải là lí trí
Và sẽ chẳng bao giờ có thứ gì được như ý muốn cả
Không bao giờ có

Yeah

Có lẽ đúng và
Có lẽ không
Có thể tôi chỉ là một kẻ ngốc
Không có nơi nào để đi
Có lẽ lúc này
Tôi sẽ kết thúc chuyện này
Nếu như tôi làm điều đó vì thực tại
Tôi đã làm điều đó vì thực tại...

Có lẽ đúng và
Có lẽ không
Có thể tôi chỉ là một kẻ ngốc
Không có nơi nào để đi
Có lẽ lúc này
Tôi sẽ kết thúc chuyện này
Nếu như tôi làm điều đó vì thực tại
Tôi đã làm điều đó vì thực tại...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...