Minority

Rock
MrWind
1551
Minority

Lời bài hát

I want to be the minority
I don't need your authority
Down with the moral majority
'Cause I want to be the minority

I pledge allegiance to the underworld
One nation under dog
There of which I stand alone
A face in the crowd
Unsung, against the mold
Without a doubt
Singled out
The only way I know

I want to be the minority
I don't need your authority
Down with the moral majority
'Cause I want to be the minority

Stepped out of the line
Like a sheep runs from the herd
Marching out of time
To my own beat now
The only way I know

One light, one mind
Flashing in the dark
Blinded by the silence of a thousand broken hearts
"For crying out loud" she screamed unto me
A free for all
F*** 'em all
You are your own sight

I want to be the minority
I don't need your authority
Down with the moral majority
'Cause I want to be the minority

Lời Việt

Tôi muốn làm thành phần cá biệt
Tôi cóc cần chính quyền của các người
Cũng cóc cần số đông lương thiện
Bởi tôi muốn làm thành phần cá biệt

Tôi nguyện trung thành với thế giới ngầm
Một quốc gia dưới sự kiểm soát bất lương
Nơi mà ở đó tôi đứng mình tôi với tôi,
Chỉ là một khuôn mặt trong đám đông
Không được ai tán tụng, chống lại tất cả các khuôn phép
Không một chút nghi ngờ lăn tăn
Tự tách mình ra khỏi họ
Là cách sống duy nhất tôi biết

Tôi muốn làm thành phần cá biệt
Tôi cóc cần chính quyền của các người
Cũng như số đông lương thiện
Bởi tôi muốn làm thành phần cá biệt

Vượt ranh giới
Như con cừu chạy ra khỏi bầy
Hành trình xuyên thời gian
Để giờ được có một nhịp điệu riêng
Là cách sống duy nhất tôi biết

Một ngọn đèn, một bộ óc
Lấp lánh trong đêm tối
Bị làm mù quáng bởi sự câm nín của hàng ngàn trái tim tan nát
"Vì khóc thật to" Ả hét lên với tôi
Một sự tự do cho tất cả bọn chúng
Mẹ kiếp tất cả bọn chúng
Bạn phải có tầm nhìn của riêng mình chứ

Tôi muốn làm thành phần cá biệt
Tôi cóc cần chính quyền của các người
Cũng cóc cần số đông lương thiện
Bởi tôi muốn làm thành phần cá biệt


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé