My Signature Move

Punk Rock
MrWind
1632
My Signature Move

Lời bài hát

I've got a way
Of making everything a confrontation
And you've got a way
Of bringing out the worst in me

You say it's just a fun bore
I've found a way to make an accusation
I got a problem with more
So gimme, gimme everything

Stop! Not my fault, not at all!
I can't help you! What you want?
Get in line! Take a number!
Get you when the song is over
If you leave it up to me
I'll make a lie out of truth (It's true!)
It's true!
And then I'll break it up
Make it bleed, tell you that it's
You not me, make a scene
At a show, just because the wind blows
Shoot myself in the foot
To make a point I can't prove
To get it back to you
That's just my signature move

You call me crazy, (cray)
And I think it's me
I just don't like it
(Like it, like it)
I'm just a sensitive baby, (babe)
And you need to please me right
(Better please me)
(Better please me right)

You know I said I would change, (change)
I did, I went and tried a different outfit
(Didn't, didn't fit, feel you knowing it)
And if that's not enough, (no)
You won't be riding dirty tonight

Stop! Not my fault, not at all!
I can't help you! What you want?
Get in line! Take a number!
Get you when my song is over
If you leave it up to me
I'll make a lie out of truth (It's true!)
It's true!
And then I'll break it up
Make it bleed, tell you that it's
You not me, make a scene
At a show, just because the wind blows
Shoot myself in the foot
To make a point I can't prove
To get it back to you, (yeah)
That's just my signature move

(That's just my signature move)
(You're just my signature move)
(That's just my signature move)

I start fights in my dreams
I can't get kicked off the sheets
I don't apologize
Or you wouldn't see it in my eyes

I'm not a good best friend
If there's a rule, I will bend
That makes it trouble for you
It's all I know how to do
I'm not responsib-, stop!

(Haha, yep!)

Not my fault, not at all!
I can't help you! What you want?
Get in line! Take a number!
Get you when my song is over
If you leave it up to me
I'll make a lie out of truth (It's true!)
It's true, (oh)!
And then I'll break it up
Make it bleed, tell you that it's
You not me, make a scene
At a show, just because the wind blows
Shoot myself in the foot
To make a point a can't prove
To get it back to you, (yeah)
That's just my signature move

Lời Việt

Em có cách
Biến tất cả mọi chuyện thành cơn đối đầu
Và anh có cách
Đem lại những điều tồi tệ nhất đến cho em

Anh nói đó chỉ là một điều phiền muộn vui vẻ
Em đã tìm được cách để đưa ra lời buộc tội
Em có vấn đề với nhiều điều hơn nữa
Nên hãy đưa cho em, đưa cho em mọi thứ

Dừng lại! Không phải là lỗi của em, không chút nào!
Em không thể giúp được anh! Anh muốn gì?
Hãy xếp hàng! Lấy số!
Sẽ đến lượt anh khi bản nhạc kết thúc
Nếu anh để mọi chuyện lại cho em
Em sẽ dối trá thay vì nói thật (Đó là sự thật!)
Đó là sự thật!
Và rồi em sẽ phá vỡ
Làm máu đổ, nói với anh rằng
Anh không phải là em, gây chuyện cãi lộn
Tại một buổi trình diễn, chỉ bởi vì gió thổi
Em tự bắn bàn chân mình
Chỉ để làm rõ một điều em không thể chứng minh
Để đem nó lại cho anh
Đó chỉ là dấu ấn của riêng em

Anh bảo em điên cuồng, (điên cuồng)
Và em nghĩ đó chính là em
Em chỉ là không thích nó
(Thích nó, thích nó)
Em chỉ là một đứa trẻ nhạy cảm, (anh yêu)
Và anh cần làm vừa lòng em
(Tốt hơn hết hãy chiều lòng em)
(Tốt hơn hãy làm vừa lòng em)

Anh biết em đã nói em sẽ thay đổi, (thay đổi)
Em đã thay đổi, em đã đi và thử một bộ quần áo khác
(Không, không vừa, em thấy anh cũng nhận ra)
Và nếu như vậy là không đủ, (không)
Anh sẽ không di bụi tối nay (*)

Dừng lại! Không phải là lỗi của em, không chút nào!
Em không thể giúp được anh! Anh muốn gì?
Hãy xếp hàng! Lấy số!
Sẽ đến lượt anh khi bản nhạc kết thúc
Nếu anh để mọi chuyện lại cho em
Em sẽ dối trá thay vì nói thật (Đó là sự thật!)
Đó là sự thật!
Và rồi em sẽ phá vỡ
Làm máu đổ, nói với anh rằng
Anh không phải là em, gây chuyện cãi lộn
Tại một buổi trình diễn, chỉ bởi vì gió thổi
Em tự bắn bàn chân mình
Chỉ để làm rõ một điều em không thể chứng minh
Để đem nó lại cho anh, (Đúng vậy)
Đó chỉ là dấu ấn của riêng em

(Đó chỉ là dấu ấn của riêng em)
(Anh chỉ là dấu ấn của riêng em)
(Đó chỉ là dấu ấn của riêng em)

Em bắt đầu vật lộn trong những cơn mơ
Em không thể đá tung những tấm chăn
Em không xin lỗi
Hay anh sẽ không nhìn thấy nó trong đôi mắt em

Em không phải là người bạn thân tuyệt nhất
Nếu có một điều luật, em sẽ tuân theo
Điều đó gây rắc rối cho anh
Đó là tất cả những điều em biết làm
Em không có trách nhiệm, dừng lại!

(Haha, đúng vậy!)

Dừng lại! Không phải là lỗi của em, không chút nào!
Em không thể giúp được anh! Anh muốn gì?
Hãy xếp hàng! Lấy số!
Sẽ đến lượt anh khi bản nhạc kết thúc
Nếu anh để mọi chuyện lại cho em
Em sẽ dối trá thay vì nói thật (Đó là sự thật!)
Đó là sự thật!
Và rồi em sẽ phá vỡ
Làm máu đổ, nói với anh rằng
Anh không phải là em, gây chuyện cãi lộn
Tại một buổi trình diễn, chỉ bởi vì gió thổi
Em tự bắn bàn chân mình
Chỉ để làm rõ một điều em không thể chứng minh
Để đem nó lại cho anh, (Đúng vậy)
Đó chỉ là dấu ấn của riêng em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé