Old Friends

Unknow Category
MrWind
695
Old Friends

Lời bài hát

Old friend, I've told you all my stories.
Old friend, we've shared so many glories.
Old friend, we raced against the wind and beat it every time.

Old friend, we went through hell together,
Old friend, thought it would last forever,
Old friend, we're there for each other when our hearts were on the line.

Chorus:
Old friend, say you'll never leave me.
Old friend, no one else would believe me,
Like you, you were with me way back when,
Old Friend.

Old friend, all those miles together,
Old friend, through good and stormy weather,
Old friend, we climbed the hills of doubt
And faced the valleys of our tears.

Old friend, you know I'd never trade you.
Old friend, I'm so glad God made you
For me, don't know where I'd be without through the years.

Chorus:
Old friend, say you'll never leave me.
Old friend, no one else would believe me like you.
Please stay with me to the end,
Old friend.

Lời Việt

Anh bạn cũ, tôi đã kể anh nghe mọi chuyện của mình
Anh bạn cũ, chúng ta đã chia sẻ với nhau biết bao vinh quang
Anh bạn cũ, chúng ta lúc nào cũng chạy đua với gió và đấm vào không khí

Anh bạn cũ, chúng ta cùng vào sinh ra tử với nhau
Anh bạn cũ, tôi đã nghĩ tình bạn chúng ta kéo dài mãi mãi
Anh bạn cũ, chúng ta tồn tại nơi đây vì người kia và khi hai trái tim cùng gặp hiểm nguy

Chorus:
Anh bạn cũ, đừng xa tôi nhé
Anh bạn cũ, không ai khác tin tưởng tôi
Như anh, anh đã cùng tôi quay trở về khi đó
Anh bạn cũ

Anh bạn cũ, tất cả dặm đường này có nhau
Anh bạn cũ, vượt qua thời tiết tốt đẹp hay giông bão
Anh bạn cũ, chúng ta đã trèo qua ngọn đồi nghi ngờ
Và đối mặt với thung lũng của nỗi sợ hãi

Anh bạn cũ, anh biết tôi không bao giờ bán đứng anh
Anh bạn cũ, tôi mừng Chúa đã tạo nên anh
Dành cho tôi, không biết tôi sẽ ở đâu nữa nếu không trải qua những năm tháng đó

Chorus:
Anh bạn cũ, đừng xa tôi nhé
Anh bạn cũ, không ai khác tin tưởng tôi
Như anh, anh đã cùng tôi quay trở về khi đó
Anh bạn cũ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...