On My Way

Country Rock
MrWind
2336
On My Way

Lời bài hát

Tell everybody I'm on my way
New friends and new places to see
With blue skies ahead yes
I'm on my way
And there's nowhere else
that I'd rather be

Tell everybody I'm on my way
And I'm loving every step I take
With the sun beating down
Yes, I'm on my way
And I can't keep this smile off my face

'Cause there's nothing like seeing
each other again
No matter what the distance between
And the stories that we tell
will make you smile
Oh it really lifts my heart

So tell 'em all I'm on my way
New friends and new places to see
And to sleep under the stars
Who could ask for more
With the moon keeping watch over me

Not the snow, not the rain
Can change my mind
The sun will come out, wait and see
And the feeling of the wind in your face
Can lift your heart
Oh there's nowhere I would rather be

'Cause I'm on my way now-
well and truly
I'm on my way now

(I'm on my way now)
(I'm on my way now)
(I'm on my way now)

Tell everybody I'm on my way
And I just can't wait to be there
With blue skies ahead
Yes, I'm on my way
And nothing but good times to share

So tell everybody I'm on my way
And I just can't wait to be home
With the sun beating down yes
I'm on my way
And nothing but good times to show
I'm on my way

Yes, I'm on my way

Lời Việt

Nói mọi người rằng tôi đang đến.
Nhiều bạn bè và nhiều nơi hay tôi được thấy.
Với trời xanh bên trên.
Vâng, tôi đến đây!
Và không có nơi nào khác tôi muốn đến hơn.

Nói mọi người rằng tôi đang đến.
Và tôi yêu mọi bước chân tôi đi.
Với mặt trời tỏa nắng xuống vai.
Vâng tôi đang trên đường đến đây!
Và tôi không thể bỏ đi nụ cười trên môi.

Vì không gì bằng được nhìn nhau lần nữa.
Dù cách xa bao nhiêu.
Và những chuyện mà chúng tôi kể đây.
Sẽ làm bạn cười đấy.
Ồ, nó thật sự làm tôi phấn khởi.

Vì vậy hãy nói cho họ biết tôi đang trên đường đến.
Nhiều bạn mới và nhiều nơi hay tôi được thấy.
Và ngủ dưới những vì sao.
Ai có thể hỏi thêm được nữa?
Khi vầng trăng kia luôn theo chân tôi.

Ko mưa tuyết nào có thể thay đổi ý chí tôi.
Mặt trời sẽ lên cao, rồi sẽ thấy.
Và cảm giác gió thoảng trên mặt bạn
Có thể làm bạn phấn chấn ra đấy.
Ồ, không nơi nào tôi muốn đến hơn nữa.

Vì tôi đang trên đường đến đây.
- Hay thật đấy!!
Tôi đang trên đường đến đây!!

Hãy nói mọi người rằng tôi đang trên đường đến.
Và tôi không thể chờ được khi ở đó.
Với trời xanh bên trên.
Vâng, tôi đến đây!
Và không mang theo gì ngoài những thời gian đẹp để chia sẽ.

Vì vậy hãy nói mọi người rằng tôi đang đến đây.
Và tôi không thể chờ được khi về nhà.
Với mặt trời tỏa nắng xuống vai.
Tôi đang đến.
Và không mang theo gì ngoài những thời gian đẹp để khoe đâu.
Tôi đang đến đây!

Vâng, đang đến đây!
Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...