One More Night

Country Rock
MrWind
1739
One More Night

Lời bài hát

One More Night-Phil Collins

One more night, one more night
I've been trying ooh so long to let you know
Let you know how I feel
And if I stumble if I fall, just help me back
So I can make you see

Please give me one more night, give me one more night
One more night cos I can't wait forever
Give me just one more night, oh just one more night
Oh one more night cos I can't wait forever

I've been sitting here so long
Wasting time, just staring at the phone
And I was wondering should I call you
Then I thought maybe you're not alone

Please give me one more night, give me just one more night
Oh one more night, cos I can't wait forever
Please give me one more night, ooh just one more night
Oh one more night, cos I can't wait forever
Give me one more night, give me just one more night
Ooh one more night, cos I can't wait forever

Like a river to the sea
I will always be with you
And if you sail away
I will follow you

Give me one more night, give me just one more night
Oh one more night, cos I can't wait forever
I know there'll never be a time you'll ever feel the same
And I know it's only words
But if you change your mind you know that I'll be here
And maybe we both can learn

Give me just one more night, give me just one more night
Ooh one more night, cos I can't wait forever
Give me just one more night, give me just one more night
Ooh one more night, cos I can't wait forever

Lời Việt

One More Night-Phil Collins

Một đêm nữa, một đêm nữa
Anh đã cố gắng rất lâu để em biết
Để em biết anh cảm thấy như thế nào
Và nếu anh có vấp ngã thì hãy giúp anh
Anh có thể khiến em nhận ra

Hãy cho anh một đêm nữa, cho anh một đêm nữa
Một đêm nữa vì anh không thể mãi chờ đợi
Cho anh một đêm nữa, oh chỉ một đêm nữa thôi
Oh một đêm nữa vì anh không thể mãi chờ đợi

Anh đã đứng ở đây quá lâu rồi
Lãng phí thời gian mà chỉ nhìn vào chiếc điện thoại
Và anh tự hỏi liệu có nên gọi cho em
Rồi anh nghĩ có lẽ chắc em chẳng cô đơn đâu

Hãy cho anh một đêm nữa, cho anh một đêm nữa
Một đêm nữa vì anh không thể mãi chờ đợi
Cho anh một đêm nữa, oh chỉ một đêm nữa thôi
Oh một đêm nữa vì anh không thể mãi chờ đợi
Cho anh một đêm nữa, oh chỉ một đêm nữa thôi
Oh một đêm nữa vì anh không thể mãi chờ đợi

Như một dòng sông chảy về đại dương
Anh sẽ mãi bên em
Và nếu em có căng buồm ra đi
Anh sẽ vẫn mãi theo bước em đi

Cho anh một đêm nữa, oh chỉ một đêm nữa thôi
Oh một đêm nữa vì anh không thể mãi chờ đợi
Anh biết sẽ chẳng có lúc nào em cảm thấy như vậy
Và anh biết chỉ có từ ngữ mới diễn giải được
Nhưng nếu em thay đổi ý định thì em biết đấy anh vẫn ở nơi đây
Và có lẽ cả hai ta có thể học được cách để yêu thương

Cho anh một đêm nữa, oh chỉ một đêm nữa thôi
Oh một đêm nữa vì anh không thể mãi chờ đợi
Cho anh một đêm nữa, oh chỉ một đêm nữa thôi
Oh một đêm nữa vì anh không thể mãi chờ đợi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...