Over My Shoulder

Country Rock
MrWind
1952
Over My Shoulder

Lời bài hát

Over my shoulder, running away,
Feels like I'm falling, losing my way.

Cold and dry,
Cold and dry.

Fog out my daylight, torture my night.
Feels like I'm falling, far out of sight.

Cold,

Drunk,

Tired,

Lost.

Over my shoulder, running away,
Feels like I’m falling, losing my way.

Cold, dry,
Cold and dry.

Fog out my daylight, torture my night.
Feels like i'm falling, far out of sight.

Cold,
Drunk,
Cold and drunk.

Lời Việt

Phía trên bờ vai tôi, đang lướt đi xa lắm
Dường như đang suy sụp tôi lạc mất đường đi

Lạnh khô và giá buốt
Lạnh khô và giá buốt

Sương phủ kín bình minh, nỗi đau tràn đêm tối
Giống như đang suy sụp, tôi đánh mất đường đi

Hững hờ

Cuồng say

Mệt mỏi

Lạc lõng

Phía trên bờ vai tôi, đang lướt đi xa lắm
Dường như đang suy sụp tôi lạc mất đường đi

Lạnh khô, giá buôt
Lạnh khô và giá buốt

Sương phủ kín bình minh, nỗi đau tràn đêm tối
Dường như đang suy sụp tôi lạc mất đường đi

Hững hờ
Cuồng say
Lạnh khô và cuồng say


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...