Positively 4th Street

Rock
MrWind
481
Positively 4th Street

Lời bài hát

Positively 4th Street

You got a lotta nerve
To say you are my friend
When I was down
You just stood there grinning

You got a lotta nerve
To say you got a helping hand to lend
You just want to be on
The side that's winning

You say I let you down
You know it's not like that
If you're so hurt
Why then don't you show it

You say you lost your faith
But that's not where it's at
You had no faith to lose
And you know it

I know the reason
That you talk behind my back
I used to be among the crowd
You're in with

Do you take me for such a fool
To think I'd make contact
With the one who tries to hide
What he don't know to begin with

You see me on the street
You always act surprised
You say, "How are you?" "Good luck"
But you don't mean it

When you know as well as me
You'd rather see me paralyzed
Why don't you just come out once
And scream it

No, I do not feel that good
When I see the heartbreaks you embrace
If I was a master thief
Perhaps I'd rob them

And now I know you're dissatisfied
With your position and your place
Don't you understand
It's not my problem

I wish that for just one time
You could stand inside my shoes
And just for that one moment
I could be you

Yes, I wish that for just one time
You could stand inside my shoes
You'd know what a drag it is
To see you

Lời Việt

Đường phố số 4 xác thực

Chú đã có thừa can đảm
Để nói chú là bạn anh
Khi anh gặp rủi
Chú lại đứng đấy cười

Chú đã có thừa can đảm
Để nói chú có một bàn tay tương trợ cho nhờ
Chú chỉ mong muốn
Ở bên phía đang được cuộc

Chú nói anh làm chú thất vọng
Chú biết nó không như thế
Nếu chú quá đau khổ
Tại sao khi đấy chú không tỏ bày

Chú nói chú đã mất niềm tin của mình
Nhưng đấy đâu phải nơi nó ở
Chú đã không có niềm tin để mất
Và chú biết cái điều đấy

Anh biết lý do
Khiến chú nói đểu anh
Anh từng ở giữa đám đông
Mà chú đang ở đấy

Có phải chú xem anh giống như thằng ngố
Để nghĩ rằng anh sẽ giao thiệp
Với một kẻ cố gắng che giấu
Điều hắn không biết cách để bắt đầu

Chú thấy anh trên phố
Chú luôn giả đò ngạc nhiên
Chú nói, "Khoẻ chứ? Chúc may mắn!"
Nhưng chú đâu có ý nói vậy

Khi chú hiểu biết được như anh
Chú sẽ thích thấy anh tê dại
Tại sao chú không nổi một lần bộc lộ
Và hét toáng nó lên

Không, anh không cảm thấy tốt lành gì
Khi anh thấy những trái tim đổ vỡ chú ôm ghì
Nếu anh là tay cướp có nghề
Có lẽ anh sẽ trộm chúng đi

Và lúc này anh biết chú bất mãn
Với vị thế của chú
Chú đâu hiểu
Đấy đâu phải vấn đề của anh

Anh ước gì có nổi một lần
Chú có thể xỏ đôi giày của anh
Và cũng chỉ một lần
Anh có thể là chú

Phải rồi, anh ước gì có nổi một lần
Chú có thể xỏ đôi giầy của anh
Chú sẽ biết là thật đáng nản
Khi phải nhìn thấy chú.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé