Possibility

Ballad
MrWind
1314
Possibility

Lời bài hát

I look at you, you look at me
I look away, so you can't see
I'm dreamin of you
And you don't even know, you don't even know

That I'm fallin madly in love
With you, with you
And I wish that you were going
Crazy for me too...

And I sit alone in the darkest night
My heart is pounding and I wonder why
Why am I invisible why can't you see
I'm in love with you, are you in love with me.

You show some signs, but I'm not sure
It's a secret love, and your the cure
I just need to know
What you think about me, about me

Cause I'm fallin madly in love
With you, with you
And I wish that you were going crazy for me too

And I sit alone in the darkest night
My heart is pounding and I wonder why
Why am I invisible why can't you see
I'm in love with you, are you in love with me.

Don't you think that maybe you and me
Could be a possibility
I just wish that baby you could see, you could see

That I'm fallin madly in love
With you, with you
And I wish that you were going crazy for me too

And I sit alone in the darkest night
My heart is pounding and I wonder why
Why am I invisible, why can't you see
I'm in love with you, are you in love with me.

Lời Việt

Tôi với người nhìn nhau
Tôi ngoảnh mặt đi để người không thấy được
Tôi đang mộng tưởng về người
Người không biết đâu, không biết được đâu

Rằng tôi say đắm yêu người mất rồi
Và tôi mong người cũng như vậy với tôi ...

Mình tôi ngồi đây trong đêm tối
Trái tim thì đang nhảy loạn lên còn tôi đang tự hỏi tại sao
Sao tôi lại che dấu, sao người không thấy tình tôi
Tôi lỡ yêu người rồi, người có nguyện yêu tôi không?

Người cũng cho tôi những dấu hiệu, nhưng tôi không dám chắc
Nó là bệnh tương tư, còn người là phương thuốc
Tôi chỉ muốn biết
Người nghĩ về tôi ra sao, thế nào?

Cũng bởi tôi trót say đắm người
Tôi chỉ ước người cũng yêu tôi như thế

Mình tôi ngồi đây trong đêm tối
Trái tim thì đang nhảy loạn lên còn tôi đang tự hỏi tại sao
Sao tôi lại che dấu, sao người không thấy tình tôi
Tôi lỡ yêu người rồi, người có nguyện yêu tôi không?

Có khi nào người nghĩ đến
Chúng ta thành một đôi chưa
Tôi chỉ mong rằng người có thể hiểu, có thể thấy (tình yêu của tôi)

Cũng bởi tôi trót say đắm người
Tôi chỉ ước người cũng yêu tôi như thế

Mình tôi ngồi đây trong đêm tối
Trái tim thì đang nhảy loạn lên còn tôi đang tự hỏi tại sao
Sao tôi lại che dấu, sao người không thấy tình tôi
Tôi lỡ yêu người rồi, người có nguyện yêu tôi không?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé