She Had The World

Rock
MrWind
789
She Had The World

Lời bài hát

She held the world upon a string
But she didn't ever hold me
Spun the stars on her fingernails
But it never made her happy
Cause she couldn't ever have me
She said she won the world at a carnival
But she could never win me
Cause she couldn't ever catch me

I, I know why
Because when I look in her eyes
I just see the sky
When I look in her eyes
Well I, just see the sky

I don’t love you I'm just passing the time
You could love me if I knew how to lie
But who could love me?
I am out of my mind
Throwing a line out to sea
To see if I can catch a dream

The sun was always in her eyes
She didn't even see me
But that girl had so much love
she'd wanna kiss you all the time
Yeah, she'd wanna kiss you all the time

She said she won the world at a carnival
But I'm sure I didn’t ruin her
Just made her more interesting
I'm sure I didn’t ruin her
Just made her more interesting

I, I know why
Because when I look in her eyes
I just see the sky
When I look in her eyes
Well I, I just see the sky

I don’t love you I'm just passing the time
You could love me if I knew how to lie
But who could love me?
I am out of my mind
Throwing a line out to sea
To see if I can catch a dream

Lời Việt

Cô ấy giữ chặt mọi người trên một cái dây
Nhưng cô ấy không bao giờ giữ được tôi
Xoay tròn các ngôi sao trên tay cô ấy
Nhưng điều đó không bao giờ khiến cô ấy vui
Bởi cô ấy không thể có được tôi
Cô ấy cô ấy thắng mọi người trong hội
Nhưng cô ấy có thể không bao giờ thắng tôi
Bởi cô ấy không bao giờ bắt kịp tôi

Chorus:
Tôi, tôi biết vì sao
Bởi khi tôi nhìn vào mắt cô ấy
Tôi chỉ thấy bầu trời xanh
Khi tôi nhìn vào mắt cô ấy
Tuyệt, tôi chỉ thấy bầu trời

Tôi không yêu em, tôi chỉ chờ thời gian trôi qua
Em có thể yêu tôi nếu tôi biết thế nào là lừa dối
Nhưng ai yêu tôi
Tôi không bận tâm
Vứt sợi dây thép ra ngoài biển
Để nhìn nếu tôi theo kịp giấc mơ

Mặt trời vẫn luôn trong mắt cô ấy
Cô ấy vẫn không thấy tôi
Nhưng cô gái với nhiều tình yêu kia
Cô ấy muốn hôn bạn suốt
Vâng,cô ấy muốn hôn bạn suốt

Cô ấy cô ấy thắng tất cả mọi người trong hội
Nhưng tôi chắc tôi không chạy trốn cô ấy
Chỉ làm cô ấy vui hơn
Tôi chắc tôi không chạy trốn cô ấy
Chỉ làm cô ấy vui hơn

Chorus:


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé