Someone like me

Country Rock
MrWind
606
Someone like me

Lời bài hát

Don't let your head rule you heart
Don't let your world be torn apart
Don't keep it all to yourself
Just let all your emotions run free with someone like me
That's the way it should be
Someone like me

I know Its hard when you're feeling down
To lift your feet up off the ground
We make mistakes but doesn't everybody
You don't always have to agree with someone like me
That's the way it should be
Someone like me

We know the story so far (what you want and who you are)
What you want and who you are (Free)
Let all your emotions run free
You don't always have to agree
With someone like me
That's the way it should be
Someone like me
Someone like me

Lời Việt

Người giống như em
Đừng để lý trí anh điều khiển lấy trái tim
Đừng để những lời anh trao vụn vỡ đi
Đừng giữ nó cho riêng anh
Hãy để những cảm giác đó tuôn trào dành cho người như em
Điều là sự thật
Người như em

Em biết điều đó rất khó khi anh ngã quỵ
để cho anh có thể bước trên mặt đất bằng chình đôi chân mình
Chúng ta lầm lỗi nhưng mà nhưng người khác thì ko sao
Anh ko cần phải lúc nào cũng đồng tình với 1 người như em
Đó là sự thật
Người nhu em

Chúng ta biết quá rõ câu chuyện (Anh mong đợi gì và anh là ai)
Anh mong đợi gì và anh là ai ( sự tự do)
Hãy để cho cảm xúc của anh tuôn trào
Anh ko cần phải lúc nào cũng đồng tình với em
Đó là điều phải nên vậy
Người như em
Người nhu em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...