Stuck In The Middle

Country Rock
MrWind
551
Stuck In The Middle

Lời bài hát

I sit and think about the day that you're gonna die,
'Cos your wrinkled eyes betrayed the joy with which you smiled.
Care to see my reason?
Care to put your life in mine?
Looking at life from the perspective of a boy
Who's learnt to love you but has also learned to grow.
Could we make it better, stormy weather,
So I dunno.

Oh, oh, oh - Is there anybody home?
Who'll believe me, won't deceive me, who'll try to teach me?
Ah, ah, ah - Is there anybody home?
Who wants to have me, just to love me?
Stuck in the middle.

I look at you,
You look at me,
We bite each other.
And with your better words you kick me in the gutter.
But my troops are bigger than yours
'Cos you'll never stand my fight.
Ours is a family that's based upon tradition
But with my careless words I tread upon your vision.
Are five kids better than one, who'd busy like to be gone?

Oh, oh, oh - Is there anybody home?
Who'll believe me, won't deceive me, who'll try to teach me?
Ah, ah, ah - Is there anybody home?
Who wants to have me, just to love me?
Stuck in the middle.
Yea...Yea...Yea...

This is to my name,
This ain't a pretty plan to break your heart of me.
I know that what I've started means that when we have parted
I can live in all this (stench?).

Oh, oh, oh - Is there anybody home?
Who'll believe me, won't deceive me, who'll try to teach me?
Ah, ah, ah - Is there anybody home?
Who wants to have me, just to love me?
Stuck in the middle,
Stuck in the middle,
Stuck in the middle,
Stuck in the middle

Lời Việt

Anh ngồi và nghĩ về cái ngày mà em sẽ chết
Vì đôi mắt nhăn cáu của em phản ánh ngược với cái niềm vui mà em đang cười
Có quan tâm tới lý lẽ của anh không?
Có muốn đặt cuộc đời của em vào cuộc đời anh?

Nhìn cuộc trời từ góc nhìn triển vọng của một cậu trai
Học cách yêu em nhưng cũng học cách lớn lên
Liệu chúng ta có thể làm cho nó tốt đẹp hơn, những khắc nghiệt của cuộc sống
Vì thế anh không biết

Ô, có ai ở nhà không?
Ai sẽ tin tôi, không lừa dối tôi, ai sẽ cố dạy tôi?
A, có ai ở nhà không?
Ai muốn có tôi, chỉ để yêu tôi?
Mắc kẹt vào giữa rồi

Anh nhìn em
Em nhìn anh
Chúng ta cắn nhau
Và với những lời hay ho hơn, em làm anh nghĩ đến "chuyện đó" ("in the gutter" (slang) = thinking about sex)
Nhưng đội quân của anh nhiều hơn của em
Vì thế em không chiến đấu lại anh đâu
Gia đình của chúng ta xây dựng trên nền tảng truyền thống
Nhưng với những ngôn từ bạt mạng của anh, anh dẫm lên quan điểm của em
Có phải 5 đứa trẻ thì tốt hơn 1, ai sẽ bận muốn chết?

Ô, có ai ở nhà không?
Ai sẽ tin tôi, không lừa dối tôi, ai sẽ cố dạy tôi?
A, có ai ở nhà không?
Ai muốn có tôi, chỉ để yêu tôi?
Mắc kẹt vào giữa rồi

Điều này là vì danh dự của em
Đây không phải là một kế hoạch hay ho để làm tan vỡ trái tim em (mà nó là của anh)
Anh biết anh đã bắt đầu muốn điều đó (tình yêu) khi mà chúng ta đã chia tay
Anh có thể sống trong cái mớ tùm lum này sao?

Ô, có ai ở nhà không?
Ai sẽ tin tôi, không lừa dối tôi, ai sẽ cố dạy tôi?
A, có ai ở nhà không?
Ai muốn có tôi, chỉ để yêu tôi?
Mắc kẹt rồi [x5]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...