The Catalyst

Rock
MrWind
1613
The Catalyst

Lời bài hát

God bless us everyone
We're a broken people living under a loaded gun
And it can't be outfought
It can't be outdone
It can't be outmatched
It can't be outrun
No

God bless us everyone
We're a broken people living under a loaded gun
And it can't be outfought
It can't be outdone
It can't be outmatched
It can't be outrun
No

And when I close my eyes tonight
To symphonies of blinding light
(God bless us everyone
We're a broken people living under a loaded gun)

Like memories in cold decay
Transmissions echoing away
Far from the world of you and I
Where oceans bleed into the sky

God save us everyone
Will we burn inside the fires of a thousand suns
For the sins of our hands
The sins of our tongue
The sins of our fathers
The sins of our young
No

God save us everyone
Will we burn inside the fires of a thousand suns
For the sins of our hands
The sins of our tongue
The sins of our fathers
The sins of our young
No

And when I close my eyes tonight
To symphonies of blinding light
(God bless us everyone
We're a broken people living under a loaded gun)

Like memories in cold decay
Transmissions echoing away
Far from the world of you and I
Where oceans bleed into the sky

Like memories in cold decay
Transmissions echoing away
Far from the world of you and I
Where oceans bleed into the sky

Lift me up...
Let me go...

God bless us everyone
We're a broken people living under a loaded gun
And it can't be outfought
It can't be outdone
It can't be outmatched
It can't be outrun
No

God bless us everyone
We're a broken people living under a loaded gun
And it can't be outfought
It can't be outdone
It can't be outmatched
It can't be outrun

Lời Việt

Chúa ban phúc lành cho từng người chúng ta
Chúng ta là những con người bị tổn thương sống dưới nòng súng gầm gừ giận dữ
Và không thể nào bị đánh bại được
Không thể bị vượt trội hơn
Không thể bị lấn áp hơn
Không thể bị vượt qua
Không

Chúa ban phúc lành cho từng người chúng ta
Chúng ta là những con người bị tổn thương sống dưới nòng súng gầm gừ giận dữ
Và không thể nào bị đánh bại được
Không thể bị vượt trội hơn
Không thể bị lấn áp hơn
Không thể bị vượt qua
Không

Và khi tôi khép đôi mắt mình đêm nay đây
Để cộng hưởng với ánh sáng chói lóa
(Chúa ban phúc lành cho từng người chúng ta
Chúng ta là những con người bị tổn thương sống dưới nòng súng gầm gừ giận dữ)

Như những kỷ niệm đang trong tình trạng mục nát nguội lạnh
Những sự chuyển tiếp đang dội vang xa
Xa khỏi thế giới của bạn và tôi
Nơi những đại dương xanh thẳm ngút ngàn trên bầu trời bao la

Chúa cứu rỗi lấy từng người chúng ta
Rồi chúng ta sẽ cháy thành tro tàn trong ngọn lửa dữ dội của ánh dương triệu triệu năm
Vì những tội ác vấy bẩn đầy tay chúng ta
Những tội ác trên đầu ngọn lưỡi
Những tội ác của cha ông chúng ta để lại
Những tội ác của thời tuổi trẻ của chúng ta
Không

Chúa cứu rỗi lấy từng người chúng ta
Rồi chúng ta sẽ cháy thành tro tàn trong ngọn lửa dữ dội của ánh dương triệu triệu năm
Vì những tội ác vấy bẩn đầy tay chúng ta
Những tội ác trên đầu ngọn lưỡi
Những tội ác của cha ông chúng ta để lại
Những tội ác của thời tuổi trẻ của chúng ta
Không

Và khi tôi khép đôi mắt mình đêm nay đây
Để cộng hưởng với ánh sáng chói lóa
(Chúa ban phúc lành cho từng người chúng ta
Chúng ta là những con người bị tổn thương sống dưới nòng súng gầm gừ giận dữ)

Như những kỷ niệm đang trong tình trạng mục nát nguội lạnh
Những sự chuyển tiếp đang dội vang xa
Xa khỏi thế giới của bạn và tôi
Nơi những đại dương xanh thẳm ngút ngàn trên bầu trời bao la

Như những kỷ niệm đang trong tình trạng mục nát nguội lạnh
Những sự chuyển tiếp đang dội vang xa
Xa khỏi thế giới của bạn và tôi
Nơi những đại dương xanh thẳm ngút ngàn trên bầu trời bao la

Hãy khích lệ tôi...
Hãy để tôi đi...

Chúa ban phúc lành cho từng người chúng ta
Chúng ta là những con người bị tổn thương sống dưới nòng súng gầm gừ giận dữ
Và không thể nào bị đánh bại được
Không thể bị vượt trội hơn
Không thể bị lấn áp hơn
Không thể bị vượt qua
Không

Chúa ban phúc lành cho từng người chúng ta
Chúng ta là những con người bị tổn thương sống dưới nòng súng gầm gừ giận dữ
Và không thể nào bị đánh bại được
Không thể bị vượt trội hơn
Không thể bị lấn áp hơn
Không thể bị vượt qua


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé